• Zveřejněno: 18.03.2020
  • Autor: Josef Středula, předseda ČMKOS
Ekonomika České republiky je v ohrožení. Pokud nebude v co nejkratší době podpořena zásadními opatřeními státu, dojde k jejímu těžkému poškození. Od tohoto stavu nás nedělí měsíce, ale pouze několik týdnů. Dosud přijatá opatření jsou dobrá, ale nestačí. Je třeba okamžitě začít vytvářet pro českou ekonomiku masívní podpůrný systém, který pomůže české ekonomice, českým zaměstnancům, českým podnikatelům i všem občanům České republiky překlenout toto nelehké období.
ČMKOS přichází s následujícími návrhy:

Je třeba, aby:

- stát s okamžitou platností na sebe převzal závazky podnikatelů ve mzdové oblasti a          zajistil plynulou výplatu mezd a tím i kupní sílu zaměstnanců. Požadujeme přijmout podobná opatření jaká učinila dánská vláda – ta se zavázala uhradit po dobu tří měsíců 75 % mezd  – 25 % uhradí zaměstnavatel. Podmínkou je, že se zaměstnavatel zaváže, že zaměstnanci nebudou propoušteni,
-  došlo k okamžitému zastavení splátek hypoték a jejich odložení o rok bez sankce,
-  byl zaveden okamžitý zákaz převodů zisků firem působících na území ČR do zahraničí, -  byla přijata podpůrná opatření pro OSVČ včetně odložení splácení nájmů o rok bez sankce.

Česká ekonomika a česká společnost jsou ohroženy. Musíme najít odvahu přijmout mimořádná opatření na její ochranu. České veřejné finance i bankovní sektor jsou ve výborné kondici. Výdajové rámce státního rozpočtu musí být výrazně zvýšeny – minimálně o 100 -150 mld Kč na řešení koronaviru.
Nyní potřebujeme odvahu, rozhodnost a rychlost. Toto my odboráři, zaměstnanci, občané očekáváme a požadujeme od zástupců státu na všech úrovních.

Jde o první, potřebné kroky v tuto chvíli, další požadavky budeme navrhovat podle vývoje situace.