• Zveřejněno: 07.02.2020
Českomoravská konfederace odborových svazů dlouhodobě usiluje o zrovnoprávnění českých zaměstnanců, pokud jde o možnost dovolené. Zatímco ve státní sféře si už  od roku 2007 mohou  užívat pět týdnů dovolené, v soukromém sektoru jen čtyři týdny. Včerejší jednání sněmovního sociálního výboru je pro ČMKOS velkým zklamáním. 
 
Josef Středula, předseda ČMKOS, k tomu uvádí:„Poslanci sociálního výboru, kteří návrh na odstranění diskriminace v délce dovolené nepodpořili, by se měli zastydět. Sami delší dovolenou využívají ( prázdniny 60 dní) a jsou jim dobře známa fakta, že Češi jsou v rámci EU doslova pracovní soumaři, odpracují výrazně více než v ostatních zemích Evropské unie. Pětitýdenní dovolená  nepoložila ekonomiku Slovenska, ani Estonska a Litvy. Proti ekonomickému argumentu, kterým se ohánějí někteří politici, že 5 týdnů dovolené pro všechny by ohrozilo podniky a dokonce o jedno procento snížilo náš hrubý domácí produkt,jednoznačně stojí fakt, že v 88 % kolektivních smluv, které jsou uzavírány v rámci ČMKOS,  je tento benefit samozřejmostí.“
 
Česko je na tyto změny připravené, produktivitu práce zvyšuje zavádění robotizace a automatizace. Jenom našim poslancům chybí vnímání potřeb lidí a  otevřenost vůči sociálním inovacím  ve srovnání se zahraničím.