• Zveřejněno: 12.02.2020
  • Autor: Jana Kašparová
ČMKOS v rámci svých odborových organizací nezaznamenala "podobný exces", že by zaměstnavatel neproplácel pauzy na kouření či kávu.

Pokud by se k tomuto opatření uchýlil, šlo by o porušení pracovněprávních předpisů. Vše je věcí organizace práce a bezpečnosti práce.
Zaměstnavatel je povinen v souladu s "protikuřáckým zákonem" ( Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) a zákoníkem práce zakázat kouření na pracovišti, tam kde  pracují či se vyskytují nekuřáci a je-li ohrožena  bezpečnost práce. S protikuřáckým zákonem bezprostředně souvisí i právní úprava zákoníku práce. Zákonodárce zrcadlově k těmto povinnostem zaměstnavatelů stanovil i povinnosti zaměstnanců.

Pokud by zaměstnavatel považoval přestávky na kouření u některých zaměstnanců za  příliš časté a vážně narušující výkon práce musí na to zaměstnance upozornit a domluvit se na nápravě.

Nemůže z tohoto důvodu svévolně krátit mzdu.
 
JANA KAŠPAROVÁ