• Zveřejněno: 24.01.2019
  • Autor: Mgr. Olga Bičáková

Právní servis speciál

V médiích jsme zaznamenali, že se opět měnila výše minimální mzdy. Kolik tedy nyní činí a v čem všem a jak konkrétně se to projeví?   

Dnem 1. ledna 2019 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 273/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci svému zaměstnanci. Týká se všech pracovněprávních vztahů – pracovních poměrů a právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Základní právní úprava minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy je obsažena v § 111 a § 112 zákoníku práce. Výši základní sazby minimální mzdy, podmínky pro její poskytování a výši sazeb zaručené mzdy stanovuje už zmiňované nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Minulá úprava minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy se uskutečnila s účinností od 1. ledna 2018 a od tohoto data činila výše základní sazby minimální mzdy 12 200 Kč za měsíc, tj. 73,20 Kč za hodinu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. V roce 2017 činil podíl minimální a průměrné mzdy 37,3 % a podle aktuální prognózy vývoje průměrné mzdy (září 2018) by mohlo v roce 2018 dojít k jeho zvýšení na 38,2 %.

Cíl novely

Cílem novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb. je zvýšení úrovně základní sazby minimální mzdy včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy. Zvýšení minimální mzdy vychází ze současného i budoucího předpokládaného příznivého vývoje české ekonomiky, který se pozitivně projevuje růstem hrubého domácího produktu, nárůstem zaměstnanosti a poklesem nezaměstnanosti. Růst minimální mzdy má přispět k pokrytí vyšších životních nákladů zaměstnanců z pracovních příjmů a posílit reálnou úroveň minimální mzdy. Zaměstnanci vykonávající jednoduché práce by měli být dostatečně odměňováni, aby byli schopni ze svých pracovních příjmů uhrazovat alespoň svoje základní životní potřeby a nebyli závislí na sociálních příjmech.

Aby minimální mzda mohla plnit svoje základní funkce, měla by být její úroveň stanovena v dostatečné výši. Úroveň minimální mzdy musí být dostatečně motivační a měla by se postupně s ohledem na ekonomické a sociální souvislosti přiblížit 40 % průměrné mzdy. Zároveň je nutné i zohlednit rozdílnou míru složitosti, odpovědnosti a namáhavosti různých prací a odpovídajícím způsobem diferencovat výši nejnižších úrovní zaručené mzdy. Dalším záměrem intenzivnějšího zvyšování minimální mzdy včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy je vytvořit podmínky pro přiblížení výdělků v České republice mzdám, kterými jsou zaměstnanci odměňováni ve vyspělejších evropských zemích, a to i s ohledem na evropské standardy, které jsou zakotveny v Evropské sociální chartě.

Nové sazby minimální a zaručené mzdy

Nová právní úprava s účinností od 1. ledna 2019 zvyšuje základní sazbu minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin ze současných 12 200 Kč na 13 350 Kč, tj. o 1150 Kč – v relativním vyjádření jde o zvýšení o 9,4 %. Základní hodinovou sazbu zvyšuje ze 73,20 Kč na 79,80 Kč, tj. o 6,60 Kč, a v relativním vyjádření se jedná o 9% zvýšení...

Celou právní poradnu naleznete v magazínu Sondy Revue č. 1/2019. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy