• Zveřejněno: 25.11.2019
  • Autor: (bič) (zr)

Právní servis

Když jsem jako zaměstnanec potřeboval jít v pracovní době na vyšetření k lékaři, můj zaměstnavatel mi vydal propustku, na které mi lékař potvrdil, že jsem se u něj podrobil vyšetření svého zdravotního stavu a potvrzenou propustku jsem odevzdal zaměstnavateli jako omluvenku nepřítomnosti v práci. Jak mám postupovat, pokud budu veden jako uchazeč o zaměstnání a budu se muset podrobit ošetření nebo vyšetření u lékaře?
Je-li to důvodné, uchazeči o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení, vydá registrující poskytovatel nebo jiný poskytovatel zdravotních služeb, který ošetření nebo vyšetření provedl, na jeho žádost potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení. Uchazeč o zaměstnání, který není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, je povinen tyto důvody oznámit krajské pobočce Úřadu práce ČR nejpozději v den uskutečnění vyšetření nebo ošetření a nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne vydání potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení doložit tyto důvody příslušným potvrzením krajské pobočce Úřadu práce.
 
Pozdní příchod do zaměstnání
Když zaměstnanec přijde do práce například o 10 minut později, protože zaspal, musí napracovat jen tuto dobu? Anebo musí, jak tvrdí můj zaměstnavatel, napracovat 30 minut, protože elektronický docházkový systém kratší interval nezná?
Zaměstnanec samozřejmě musí „napracovat“ pouze 10 minut, nikoliv 30 minut. Doba odpracovaná nad 10 minut by byla prací přesčas. Bohužel i v současné době se s tímto nesprávným postupem některých zaměstnavatelů setkáváme. Postup vašeho zaměstnavatele je samozřejmě v rozporu se zákoníkem práce.
 
Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 11/2019. 
Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy