• Zveřejněno: 21.04.2017
  • Autor: (zr)

Vzhledem k tomu, že mně zaměstnavatel poskytuje tzv. rentu z důvodu pracovního úrazu, zajímá mě, zda i v roce 2017 došlo k valorizaci průměrných výdělků pro účely odškodňování pracovních úrazů.

Ano, došlo. Na základě nařízení vlády č. 433/2016 Sb. se průměrné výdělky rozhodné pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých od 1. 1. 2017 zvyšují o 2,2 %. Zřejmě bude vhodné opět zdůraznit, že o 2,2 % se zvyšuje průměrný výdělek, nikoliv náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Ke zvýšení průměrného výdělku dochází na základě tohoto právního předpisu, žádost zaměstnance (bývalého zaměstnance) není nutná.