• Zveřejněno: 20.02.2019
  • Autor: Mgr. OLGA BIČÁKOVÁ
Právní servis speciál
 
Českému hospodářství se daří, zažíváme historicky nejnižší nezaměstnanost a poptávka po pracovních silách mnohde převyšuje nabídku. Jaké jsou v této době hlavní úkoly úřadů práce?

V roce 2018 s pokračujícím ekonomickým růstem se nadále zvyšovala poptávka po práci. Na trhu práce se ekonomická konjunktura odráží v dynamickém vývoji všech důležitých ukazatelů. Ekonomika se nachází ve stavu, kdy dochází k naplnění cíle státní politiky zaměstnanosti, kterým je dosažení plné zaměstnanosti, tak jak je deklaruje ve své preambuli zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Výrazně tak v roce 2018 došlo k navýšení počtu hlášených volných pracovních míst, jejichž počet přesáhl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. Má-li být poptávka po pracovní síle saturována domácími zdroji, pak je nutné maximalizovat zbývající volné pracovní síly – tj. uchazeče o zaměstnání a aktivizovat osoby dosud stojící mimo trh práce v ekonomické neaktivitě. Z krátkodobého pohledu je možné nedostatek pracovníků částečně zmírnit zapojením tzv. odrazených osob, tj. osob ekonomických neaktivních, jež jsou ale ochotny pracovat.

Zprostředkování zaměstnání úřadem práce je bezplatné...

Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 2/2019. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy