• Zveřejněno: 02.06.2017
  • Autor: (pal)

Moje sedmnáctiletá dcera si našla brigádu, při níž by ve stánku prodávala mj. též alkohol a cigarety. Je výkon takové práce možný, když jí ještě nebylo 18 let?

Zákaz prodeje alkoholu a tabákových výrobků osobami mladšími 18 let je upraven v zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zde je v § 7 odst. 2 stanoveno: „Osoba prodávající tabákové výrobky, tabákové potřeby a elektronické cigarety musí být starší 18 let, pokud se nejedná o žáka připravujícího se soustavně na budoucí povolání v oborech hotelnictví a turismus, kuchař-číšník a prodavač.“ Stejně tak je v § 11 odst. 3 tohoto zákona uvedeno, že „osoba prodávající nebo podávající alkohol musí být starší 18 let, pokud se nejedná o žáka soustavně se připravujícího na budoucí povolání v oborech hotelnictví a turismus, kuchař-číšník a prodavač."
Není tedy možné, aby mladiství zaměstnanci byli zaměstnáváni pracemi, při nichž by prodávali alkohol nebo cigarety, pokud se nejedná o zákonnou výjimku žáků na praxi v oborech hotelnictví a turismus, kuchař-číšník a prodavač.