• Zveřejněno: 21.06.2022
  • Autor: (str)

U našeho zaměstnavatele se běžně pracuje v pracovních dnech, soboty a neděle jsou volné. Před časem jsme najížděli na nový software, nestíhali jsme a zaměstnavatel nařídil přesčas na sobotu. Následně rozhodl, že za přesčas dostaneme náhradní volno. Jak je to s příplatkem za práci v sobotu? Podle vyjádření naší personalistky na příplatek nemáme právo, když jsme za přesčas dostali náhradní volno.

Především je nutné zdůraznit, že pokud zaměstnanec odpracuje práci přesčas, má podle § 114 odst. 1 zákoníku práce právo na poskytnutí dosažené mzdy a příplatku ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku (u zaměstnavatele tzv. podnikatelské sféry), jestliže se strany nedohodly na poskytnutí náhradního volna v rozsahu odpracované práce přesčas. Zaměstnavatel tedy nemůže jednostranně rozhodnout o tom, že zaměstnanci budou za odpracovanou práci přesčas čerpat náhradní volno. Může tuto variantu kompenzace odpracované přesčasové práce zaměstnancům nabídnout, ale ti mají právo trvat na poskytnutí dosažené mzdy a příplatku.

Zaměstnanec, který odpracoval práci v době, s níž se pojí vznik práva na několik příplatků, má právo na poskytnutí všech těchto příplatků, případně jiných forem kompenzace. Všechna jednotlivá práva musí být vypořádána samostatně. S prací přesčas odpracovanou v sobotu se pojí jednak výše popsané právo na dosaženou mzdu a příplatek nebo náhradní volno za práci přesčas, jednak podle § 118 zákoníku práce příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku za práci v sobotu. Pokud bylo dohodnuto, že zaměstnanec za odpracovanou práci přesčas dostane náhradní volno, dojde jeho vyčerpáním ke kompenzaci právě jen práce přesčas. Práce odpracovaná v sobotu nemůže být vypořádána jinak než poskytnutím výše uvedeného příplatku.

Vaše personalistka se tedy mýlí. Vedle náhradního volna za práci přesčas rozhodně máte právo na poskytnutí příplatku za práci v sobotu.