• Zveřejněno: 14.12.2018

Pro zájemce o právní poradenství zejména v oblasti pracovního práva, sociálních záležitostí, pojištění apod. zveřejňujeme přehled právních poraden, které byly zveřejněny v magazínu Sondy Revue v průběhu roku 2018.

 

  1. Právní servis

Pracovní právo, zaměstnanost, důchody a věci související

číslo 1

Doručování výpovědi zaměstnanci  II

Otazníky kolem přesčasové práce II

Rozvrh týdenní pracovní doby III

Volno navíc za práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé III

Převedení na jinou práci    IV

Jednotný pracovní oděv V

Odpovědnost za služební mobil    V

Doba určitá v rozporu se zákonem V

Seznam členů odborové organizace zaměstnavatel nesmí vyžadovat    VI

Nárok na volno u kratší pracovní doby VII

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením     VII

Čerpání prodloužené dovolené VII

 

číslo 2

Cestovní náhrady v roce 2018 II

Žádost o vydání povolení k zaměstnání II

Musím si kvůli výplatě zřizovat účet  III

Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu   III

Průměrný a pravděpodobný výdělek III

Mimořádné odměny u DPČ  IV

Snížení úvazku IV

Potvrzení o bezdlužnosti zajišťuje Úřad práce ČR    IV

Následky neuspokojivých pracovních výsledků    IV

Postih za opakované porušení pracovních povinností  V

Prokazování překážek v práci V

Mzda za práci, která nemůže být přerušena V

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti    VI

Co je neomluvená nepřítomnost v práci VI

Práce v sobotu VI

 

číslo 3

Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené    II

Výpočet podpory v nezaměstnanosti     II

Náhrada škody vzniklé při odvracení požáru III

Neposkytnutí odměn z důvodu ztráty důvěry III

Otazníky kolem kamer na pracovišti    IV

Náhrada způsobené škody IV

Výpočet dovolené při nerovnoměrném počtu směn během roku V

Zákaz odborů ve firmě   V

Povinné víkendové školení   V

Omezení volna k vyšetření   VI

Dočasná pracovní neschopnost při ukončení pracovního poměru  VI

 

číslo 4

Zdravotní prohlídky mimo pracovní dobu    II

Působnost odborové organizace při fúzi zaměstnavatele   II

Nesprávný postup zaměstnavatele  II

Mateřská dovolená jako započitatelná praxe?    II

Pravidla pro dvousměnný režim    III

Pracovní rehabilitace   III

Povolení k sezónnímu zaměstnávání cizinců III

Může vnitřní předpis obejít kolektivní smlouvu?     IV

Nařizování přesčasů     IV

Práce na černo V

Převedení dovolené do dalšího roku    V

Půlroční pracovní volno bez náhrady mzdy  V

Den pracovního klidu není totéž co sobota a neděle  V

Otazníky kolem dárcovství krve   VI

Veřejně prospěšné práce VI

Zprostředkování zaměstnání se stanovenou výší platu VI

 

číslo 5

Výpověď za banální porušení povinností zaměstnance  II

Odmítnutí vhodného zaměstnání bez vážných důvodů    II

Příspěvek na vytváření veřejně prospěšných prací    III

Dodatková dovolená III

Jak je to se záchody na pracovišti    III

Vyšetření jako překážka v práci  III

Pozor na to, co píšete na sociálních sítích    IV

DPP vedle pracovního poměru IV

Ukončení vhodného zaměstnání zprostředkovaného úřadem práce  V

Která zdravotnická zařízení uznávají nemoc z povolání   V

Kontrola zaměstnance    VI

Finanční postih za nekvalitní práci   VI

Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání    VI

 

číslo 6

Příplatek za zastupování    II

Pracovní neschopnost ve zkušební době II

Čerpání alespoň 4 týdnů dovolené v kalendářním roce II

Oprávněné zájmy zaměstnance II

Povinný oblek a kravata III

Co je projednání s odbory   IV

Přemístění zaměstnavatele   IV

Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti IV

Jak správně vykazovat pracovní dobu   VI

Zaručená versus úkolová mzda VI

Veřejně prospěšné práce jsou vhodným zaměstnáním    VI

 

číslo 7

Zdravotní pojištění a pomaturitní kurzy   II

Výkon zaměstnání se zdravotním omezením   II

Kratší pracovní doba a nárok na důchod    II

Povinnost zajistit jiné vhodné zaměstnání je minulostí  II

Příplatek za ztížené pracovní prostředí   III

Nenároková složka mzdy  III

Sporná výpověď kvůli nedodržení režimu pracovní neschopnosti IV

Výše podpory při rekvalifikaci po dobu přípravy k práci IV

Dovolená při polovičním úvazku   V

Kdo má právo na informace a projednání    V

Co musí obsahovat pracovní smlouva pro sezónní brigádníky    VI

Žádost o zabezpečení pracovní rehabilitace VI

Ukončení vhodného zaměstnání zprostředkovaného Úřadem práce ČR    VI

 

číslo 8

Pracovněprávní sebeobrana do kapsy  I

 

číslo 9

Státní svátek v nepřetržitém provozu  II

Předem zaplacená dovolená a nárok na uvolnění z práce   II

Otazníky kolem agenturního zaměstnávání   III

Smlouvu nemůže jedna strana měnit bez souhlasu té druhé III

Pracovní úraz při pomoci kolegovi     IV

Celkový nárok na dovolenou za kalendářní rok   IV

Nemoc uchazeče o zaměstnání IV

Povinnosti při souběhu dvou zaměstnání    V

Nesplňování předpokladů pro jeden z více sjednaných druhů práce   V

Výpověď při dlouhodobé pracovní neschopnosti   VI

Návrat zaměstnankyně z mateřské dovolené  VI

 

číslo 10

Dodatek k pracovní smlouvě a ochrana osobních údajů II

Jednal zaměstnavatel správně?    II

Individuální akční plán III

Sick days a povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením    III

Nárok na dovolenou IV

Placené volno na pohřeb prarodiče     IV

Otazníky kolem odměňování   IV

Nemoc po skončení pracovního poměru   V

Zapojení zaměstnance do stávky   V

Jiný úkon v obecném zájmu   VI

Do práce povinně v obleku   VI

 

číslo 11

Kratší pracovní doba a zkrácená pracovní doba  II

Příplatek za práci v noci a o víkendu II

Zaměstnávání osob s těžším zdravotním postižením    III

Krácení dovolené   III

Jednostranné snížení mzdy   IV

Smluvní pokuta v dohodě o provedení práce IV

Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti IV

Pracovní doba matky samoživitelky     V

Volno pro výkon odborové činnosti     V

Pracovní volno s náhradou mzdy při darování krve    V

Souhlas zaměstnance s GPS sledováním služebního vozidla VI

 

číslo 12

Předání kopie výpovědi  II

Nárok na porodné   II

Co všechno je odpracovaná doba   II

Náhrada mzdy za víkendové školení     II

Práce při a po mateřské III

Dohoda o srážkách ze mzdy vs. hmotná odpovědnost    III

Změna rozvrhování práce IV

Sick days a povinný podíl   IV

Placené volno na pohřeb sourozence    V

Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů V

Počítá se odstávka do odpracované doby?   VI

Určování směn VI

Čerpání dovolené krátce po nástupu do práce    VI

 

 

Občanské právo, zdravotní a nemocenské pojištění, daně aj.

 

číslo 1

Náhrada škody způsobené pojišťovně    III

 

číslo 2

Pojistné za studenty VŠ starší 26 let II

 

číslo 3

Právo na nahlížení do zdravotní dokumentace    II

 

číslo 6

Náhrada škody za poničený majetek     III

Dědictví pro nemanželské dítě    V

 

číslo 7

Pojistné mezi bakalářským a magisterským studiem    V

 

číslo 10

Příjem z nekolidujícího zaměstnání a zdravotní pojištění III

 

číslo 11

Zdanění členů volebních komisí   III

 

číslo 12

Zdravotní pojištění OSVČ po porodu    VI

  

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy