• Zveřejněno: 14.12.2018
  • Autor: (pal)

Zaměstnavatel mi minulý měsíc předal výpověď z pracovního poměru a nyní běží výpovědní doba. Všimla jsem si však, že mi předal pouze kopii výpovědi, kde tedy není originální podpis osoby oprávněné jednat za zaměstnavatele, ale pouze jeho kopie. Originál byl založen do mého osobního spisu. Bojím se, aby to nebyl problém třeba na úřadu práce. Je taková výpověď vůbec platná?

Na váš dotaz již v minulosti odpověděla judikatura, když Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 21 Cdo 3278/2010 ze dne 24. 11. 2011, který byl následně uveřejněn pod č. 55 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2012, konstatoval, že v případě předání pouhé fotokopie výpovědi není splněn požadavek písemné formy takové výpovědi. Podle ustanovení § 50 odst. 1 zákoníku práce v aktuálním znění se přitom k výpovědi, u níž nebyla splněna stanovená písemná forma, vůbec nepřihlíží. Z právního hlediska je zde tedy situace, jako byste žádnou výpověď nikdy nedostala, proto není ani možné domáhat se určení neplatnosti takové výpovědi, protože zde vlastně žádná výpověď není. Váš pracovní poměr tak běží dál a žádná výpovědní doba neběží. S ohledem na to jste oprávněna se po skončení oné domnělé výpovědní doby i nadále domáhat přidělování práce, neboť pracovní poměr pokračuje a nebyl nijak ukončen.

Nárok na porodné

Jaká je výše porodného a na kolik dětí se poskytuje? A na koho se mám obrátit s žádostí o výplatu této dávky?

Podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, má nárok na porodné žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě, nepřevyšuje-li příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě...

Celou právní poradnu naleznete v magazínu Sondy Revue č. 12/2018. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy