• Zveřejněno: 22.11.2020
  • Autor: red
Nárok na mzdový tarif
 
Podle nové kolektivní smlouvy je podepsána tarifní tabulka
mezd, ve které je stanovena 5. třída na 96 Kč/hod. s platností od 1. 3. 2020. Dosud však mám stále starý tarif bez navýšení. Přitom nově příchozí zaměstnanci mají ihned nový tarif bez problémů. Jak se mohu domoci něčeho, co mi už od března náleží?
Jestliže jste pro účely odměňování zařazen do 5. tarifního stupně, tak vám podle mého názoru od 1. 3. 2020 náleží mzdový tarif ve výši 96 Kč/hod. Váš zaměstnavatel možná bude tvrdit, že do mzdového tarifu se započítává osobní hodnocení, a tak vám zmíněný mzdový tarif ve výši 96 Kč/hod. poskytuje. V kopii kolektivní smlouvy, kterou jste zaslal, to však uvedeno není.
Doporučuji následující postup.
1. Písemně zaměstnavatele požádejte o poskytování mzdového tarifu ve výši 96 Kč/hod. a o doplacení tohoto mzdového tarifu od 1. 3. 2020.
2. Současně bych požádal o pomoc odborovou organizaci.
3. Jestliže zaměstnavatel váš požadavek odmítne, požadujte písemné odůvodnění jeho právního názoru.
4. Dále máte možnost podat na oblastní inspektorát práce podnět k provedení kontroly nad dodržováním pracovněprávních předpisů. Kontakt na něj najdete např. na adrese www.suip.cz
5. Posledním, krajním řešením je podání žaloby na soud. Zde rozhodně doporučuji požádat o pomoc právníka. Promlčecí lhůta činí 3 roky.
(zr)
 
Zaručená mzda...