• Zveřejněno: 07.02.2018
  • Autor: (zr)

Jak se pohlíží na úraz, který se funkcionáři přihodí při výkonu funkce odborového orgánů, při výkonu jiné odborové činnosti a při účasti na školení – tedy při činnostech, na které pamatují ustanovení § 203 odst. 2 písm. a), b) a c) zákoníku práce?

Upravuje to § 392 odst. 1 zákoníku práce, kde je uvedeno:
„Fyzickým osobám plnícím veřejné funkce a funkcionářům odborové organizace odpovídá za škodu vzniklou při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s ní ten, pro koho byli činni; fyzické osoby a funkcionáři odpovídají za škodu tomu, pro koho byli činni.“ Za úraz tedy odpovídá odborová organizace, pro kterou byli funkcionáři odborů činni.
O pracovní úraz, za který by odpovídal zaměstnavatel, by se jednalo pouze v případě, kdy by se jednalo o činnost konanou pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo ostatních zaměstnanců. Vyplývá to z § 273 odst. 2 zákoníku práce. O pracovní úraz by se také jednalo, pokud k němu došlo při školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti (viz § 274 odst. 2 zákoníku práce).