• Zveřejněno: 06.11.2018
  • Autor: JUDr. Eva Dandová

Jak správně postupovat, aby došlo k naplnění ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., kde je mimo jiné napsáno, že o pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první (u něhož k pracovnímu úrazu došlo) povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností... Jsme např. povinni šetřit pracovní i úrazy zaměstnanců cizích firem, které pro nás něco vykonávají v různých níže uvedených případech, i když v některých případech činnosti cizího zaměstnance vlastně ani nerozumíme? První dva body jsou mi asi jasné, že ano, ovšem třetí bod si nedokážu zcela představit, a to zejména s ohledem na různorodost, odbornost a specifičnost vykonávaných prací, kdy se mnohdy o úrazu ani nedozvíme...

Celý článek JUDr. Evy Dandové, odbornice v oblasti BOZP, naleznete na portálu BOZPProfi.cz. Klikněte na aktivní odkaz, viz "Zdroj" níže.