• Zveřejněno: 27.03.2017
  • Autor: (muš)

Máme ve smlouvě sjednanou zkušební dobu 3 měsíce a zaměstnanec k nám nastoupil dne 2. 1. 2017. Od 4. 1. 2017 je v pracovní neschopnosti a nyní nám telefonicky oznámil, že chce skončit pracovní poměr ve zkušební době. Nemáme od něj nic písemně. Může zaměstnanec tímto způsobem ukončit pracovní poměr? Vím, že zaměstnavatel může dát ukončení pracovního poměru až po 14 dnech pracovní neschopnosti, ale nejsem si jistá, jestli to může udělat zaměstnanec.

Zaměstnanec může rozvázat pracovní poměr ve zkušební době kdykoliv, na rozdíl od zaměstnavatele, který tak nemůže učinit v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti, jak správně uvádíte. Pokud zaměstnanec neoznámil svůj úmysl rozvázat pracovní poměr ve zkušební době písemně, doporučuji, aby s ním toto rozvázání pracovního poměru sepsal zaměstnavatel při propouštěcích formalitách.