• Zveřejněno: 22.06.2022
  • Autor: (zr)

Někde jsem se dočetl, že v zápočtovém listu se již neuvádí výše průměrného výdělku. Je to pravda?

Ano, je to pravda. Podle § 313 odst. 2 zákoníku práce údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést pouze na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení. Tento údaj (výši průměrného výdělku) tedy nesmí uvést v potvrzení o zaměstnání. Tato právní úprava má svou logiku. Především není nutné ani vhodné, aby nový zaměstnavatel musel znát výši výdělku u předchozího zaměstnavatele. V některých případech to mohlo zaměstnance i poškodit, protože mu zaměstnavatel stanovil nižší mzdu, než původně chtěl.

Doplňuji ještě, že pro případ vaší evidence jako uchazeče o zaměstnání na úřadu práce je třeba, aby zaměstnavatel vyplnil předepsaný formulář Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, vydané podle § 313 odst. 2 zákoníku práce při skončení pracovněprávního vztahu, který naleznete např. na webových stránkách úřadu práce. V tomto formuláři je pak uveden údaj o výši vašeho průměrného výdělku, protože slouží pro výpočet podpory v nezaměstnanosti.