• Zveřejněno: 10.10.2020
  • Autor: JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Závazky podle nového občanského zákoníku – XVIII. část

V tomto díle budeme pokračovat v problematice závazků z odvážných smluv vymezením pojistné smlouvy, osoby pojištěného, doby vzniku pojištění, pojistky, povinného pojištění, pojistného a změny pojistného rizika.

Odvážné smlouvy

„Závisí-li podle ujednání stran prospěch, anebo neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran na nejisté události, jedná se o smlouvu odvážnou.“

Základní ustanovení o odvážných smlouvách vymezuje podstatnou náležitost odvážných smluv jako ujednání prospěchu, anebo neprospěchu jednoho či více, a to i všech, smluvníků v závislosti na nejisté události. Úplatnost nebo bezúplatnost se v ustanovení neuvádí, neboť odvážná smlouva může být uzavřena tím i oním způsobem. Povaha odvážných smluv vylučuje, aby na závazky z nich vzniklé byla aplikována ustanovení o změně okolností nebo neúměrném zkrácení.

Zvláštní ustanovení...

Předplatné magazínu Sondy REVUE objednávejte zde...