• Zveřejněno: 02.11.2017
  • Autor: (muš)

Zaměstnavatel mi tvrdil, že mi může nařídit přesčas, ale nemusí ho proplatit. Naznačoval, že odpracované hodiny navíc mi může převést, ale když nebudu mít čas si volno za ně vybrat, toto volno propadne. Může zaměstnavatel sám rozhodnout, že přesčasové hodiny převede? Mám nárok si určit, kdy si volno vyberu? V pracovní smlouvě mám tohle ustanovení: „Zaměstnanec souhlasí s podmínkou, že po předchozím upozornění zaměstnavatelem bude vykonávat práci přesčas podle potřeby firmy a v souladu se zákoníkem práce.“ Může mi zaměstnavatel nařídit přesčas třeba na zítřek nebo dokonce rovnou na den, kdy mi ho oznamuje? Ze zákoníku práce jsem vyrozuměl, že zaměstnavatel změny proti normální pracovní době musí hlásit 2 týdny dopředu a nesmí to překročit 8 hodin týdně.

Pro přesčasovou práci stanoví zákoník práce pravidla v § 93 a § 93a. Mzdou a náhradním volnem za práci přesčas se zabývá ustanovení § 114 (týká se zaměstnanců, kteří pobírají mzdu) a § 127 (týká se zaměstnanců, kteří pobírají plat).
Podle § 93 odst. 2 může zaměstnavatel práci přesčas zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Není tedy pravda to, že zaměstnavatel musí zaměstnanci nařídit práci přesčas 2 týdny dopředu. To by bylo kontraproduktivní, potřeba přesčasové práce většinou nastane nepředvídatelně. Zaměstnavatel však nesmí postihovat zaměstnance za to, že odmítne z rodinných nebo jiných vážných důvodů vykonat přesčasovou práci ve stejný den, kdy odpracoval směnu nebo další den.
V § 114, ve kterém zákoník práce upravuje nárok zaměstnance na mzdu a náhradní volno za práci přesčas, je stanoveno, že za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.
Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku.