• Zveřejněno: 07.02.2018
  • Autor: (muš)

Zaměstnanec v den podpisu pracovní smlouvy absolvoval vstupní lékařskou prohlídku, veškerá školení i dotovaný oběd ve firemní jídelně. Vzhledem k tomu, že se vše poněkud protáhlo, asi ve 13.30 hod. jsme se všichni včetně vedoucího dohodli, že nového zaměstnance už v tento den nebudeme posílat k samotnému výkonu práce do výroby. Domluvili jsme se, že se následující den dostaví v 6.00 a začne pracovat a chybějící hodinu z předchozího dne že si do konce měsíce napracuje. Druhý den se však do práce nedostavil a od té chvíle ani nezvedá telefon a nereaguje na SMS a e-maily. Je možné v tomto případě odstoupit od smlouvy?

Zákoník práce v § 34 stanoví, že od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Jestliže nenastoupí zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. V uvedeném případě se však i úkony spojené s přijetím zaměstnance do zaměstnání v den, který je podle podepsané pracovní smlouvy prvním dnem pracovního poměru, považují za nástup do práce.
Pokud zaměstnanec po podpisu pracovní smlouvy již od dalšího dne do práce nedochází a zaměstnavatel má stoprocentní jistotu, že není dočasně práce neschopný, bylo by vhodnější s ním pracovní poměr zrušit ve zkušební době, pokud zkušební dobu má sjednanou. Další možností je okamžité rozvázání pracovního poměru.