• Zveřejněno: 21.04.2017
  • Autor: (zr)

Pracuji u soukromé firmy. Mám dotaz ke mzdovému výměru, ve kterém je napsáno: „Základní složka mzdy (nároková složka) - hodinová sazba činí 70 Kč. Osobní ohodnocení (nenároková složka) měsíční ve výši 0 až 10 000 Kč.“ A dále se pokračuje: „Zaměstnavatel přiděluje osobní ohodnocení zaměstnancům podle kvality a množství odvedené práce, pracovní kázně a podle hospodářských výsledků zaměstnavatele. V případě nespokojenosti s pracovním výkonem či kázní nebo při neuspokojivých hospodářských výsledcích má zaměstnavatel právo osobní ohodnocení zaměstnanci snížit, případně zcela odebrat. O snížení či odebrání osobního ohodnocení bude zaměstnavatel zaměstnance informovat.“ Mzdový výměr jsem podepsala, zvedla se hodinová sazba, ale nechápu u osobního ohodnocení to „snížit, případně zcela odebrat“ - vždyť je tam napsáno 0 až 10 000 Kč. Mám za to, že mám nárok na osobní ohodnocení ve výši 10 000 Kč měsíčně, a když mi ho sníží třeba o 1000 Kč, tak mi musí dokázat, že jsem například pracovala pomalu. Je můj názor správný?

Vzhledem k tomu, že ve mzdovém výměru je uvedeno, že osobní ohodnocení je nenároková složka ve výši 0 až 10 000 Kč, nárok na 10 000 Kč nemáte. Právě proto, že to je nenároková složka mzdy, nemáte automaticky nárok takříkajíc ani na jednu korunu. Zaměstnavatel vám ve mzdovém výměru sdělil, že vám může – nikoliv musí - poskytnout osobní ohodnocení až do výše 10 000 Kč.
I při poskytování této nenárokové složky mzdy by měl důsledně postupovat podle hledisek uvedených v § 109 odst. 4 a v § 110 zákoníku práce. Dále je zde nutné uvést § 1a zákoníku práce, kde je uvedeno, že základní zásadou pracovněprávních vztahů je také spravedlivé odměňování zaměstnanců.
Podle právních předpisů, zejména podle zákoníku práce, vám zaměstnavatel nemusí sdělovat, z jakých důvodů vám přiznal nebo nepřiznal osobní ohodnocení. Zaměstnavatel, který postupuje v souladu s dobrými mravy, však nepochybně zaměstnanci důvody, na základě kterých přiznal, snížil nebo nepřiznal nenárokovou složku mzdy, sdělí. Zaměstnavatelé si to mohou stanovit ve svých vnitřních předpisech. V některých mzdových předpisech je uvedeno, že vedoucí zaměstnanec je povinen to zaměstnanci zdůvodnit. Někde je dokonce uvedeno, že to musí být písemně.
Nárok na nenárokovou složku mzdy zaměstnanci vznikne až na základě rozhodnutí zaměstnavatele. Nenárokovou složku mzdy tedy nemůže přiznat ani soud.