• Zveřejněno: 21.06.2019
Náhrady mzdy při prostojích
 
Na jakou mzdu mám nárok, když mně není přidělována práce z důvodu prostojů? Nedávno v důsledku výpadku dodávky elektrického proudu jsem jednu hodinu nemohl pracovat. Zaměstnavatel mně za tuto hodinu zaplatil 50 % průměrného výdělku s tím, že je to tak upraveno ve vnitřním mzdovém předpisu. Je to v pořádku?
Problematika prostojů je upravena v § 207 zákoníku práce. Zde je uvedeno, že nemůže-li zaměstnanec vykonávat práci pro prostoje a nebude-li převeden na jinou práci, náleží mu náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku. Zde bude vhodné zmínit, že podle § 41 odst. 5 zákoníku práce lze zaměstnance v tomto případě převést na jinou práci pouze s jeho souhlasem.
Jedná se o právní úpravu, která platí od 1. 1. 2007. V kolektivní smlouvě lze dohodnout nebo ve vnitřním předpisu stanovit vyšší náhradu mzdy. Nelze tedy sjednat (stanovit) tuto náhradu mzdy nižší! To platí i pro zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 zákoníku práce (tj. pro ty, kteří neprovozují podnikatelskou činnost). Ujednání vnitřního předpisu zaměstnavatele, které při prostoji stanoví náhradu mzdy ve výši 50 % průměrného výdělku, je neplatné, a proto máte právo na doplatek nejméně do 80 % průměrného výdělku.
(zr)
 
Zprostředkování zaměstnání v jiném územním obvodu
Jsem veden v evidenci uchazečů o zaměstnání u příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, v jejímž územním obvodu mám trvalý pobyt; té také jsem povinen poskytovat součinnost při zprostředkování zaměstnání. Bohužel se musím z rodinných důvodů zdržovat převážně v jiném územním obvodu, než kde mám trvalý pobyt, a to mi značně ztěžuje poskytování součinnosti té krajské pobočce, která mně eviduje jako uchazeče o zaměstnání. Mohl bych požádat, aby mi zprostředkovávala zaměstnání ta krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se převážně zdržuji?
Jako uchazeč o zaměstnání můžete požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržujete. Dohodnou-li se krajské pobočky Úřadu práce do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, bude vám zprostředkovávat zaměstnání a vykonávat další práva a povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti ta krajská pobočka, v jejímž územním obvodu se jako uchazeč o zaměstnání skutečně zdržujete. 
(bič)

Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 6/2019. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy