• Zveřejněno: 02.06.2017
  • Autor: (zr)

Náš ředitel upravil vnitřní platový předpis takto: „Výplata je realizována bezhotovostním převodem na účet zaměstnance do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na plat nebo některou jeho složku.“ Dosud mi byla mzda vyplácena v hotovosti a žádný účet nemám. Znamená to tedy, že jsem nucena si založit účet, nebo mám právo na výplatu mzdy v hotovosti?

Postup zaměstnavatele je v rozporu s platnými právními předpisy, konkrétně s § 143 zákoníku práce. Na účet lze mzdu zasílat pouze na základě dohody zaměstnance se zaměstnavatelem. V tomto smyslu jednejte se zaměstnavatelem. Bohužel, řada zaměstnavatelů postupuje stejným způsobem jako ten váš a spoléhají na to, že si zaměstnanci nebudou stěžovat, protože se obávají ztráty zaměstnání.
Dále máte možnost upozornit na tento nezákonný postup příslušný oblastní inspektorát práce, který může zaměstnavateli uložit pokutu. Adresu naleznete např. na adrese www.suip.cz. Oblastní inspektorát práce je povinen zachovat mlčenlivost o osobě, která podala podnět ke kontrole (tj. která si stěžovala).