• Zveřejněno: 02.06.2017
  • Autor: (zr)

Mám uzavřenou dohodu o pracovní činnosti na zastupování v případě nepřítomnosti zaměstnanců. V ní mám stanoven odlišný tarif než oni, také příplatky jsou jiné – například za odpracovanou dobu ve svátek ho má zaměstnanec ve výši 100 %, kdežto já mám nárok pouze na 10 %. Na mimořádné odměny mají nárok také pouze zaměstnanci. Přitom mám rovnocennou pracovní náplň, vykonávám stejnou práci. Je to v souladu se zákoníkem práce?

Na dohodu o pracovní činnosti se mimo jiné nevztahují ustanovení týkající se odměňování zaměstnanců v pracovním poměru. I na tuto dohodu se však vztahuje zásada rovného zacházení a ustanovení § 110 zákoníku práce, kde je mimo jiné uvedeno: „Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.“
Možná, že zaměstnanci, které zastupujete, mají delší praxi, a proto mají vyšší mzdu. V tomto případě zaměstnavatel zákoník práce neporušuje.
Jestliže se však skutečně jedná o stejnou práci (viz citovaný § 110 zákoníku práce), potom by zaměstnavatel měl do vaší odměny zahrnout i odměny a příplatky poskytované zaměstnancům v pracovním poměru. Jinými slovy, měl by vaši odměnu přiměřeně zvýšit.