• Zveřejněno: 09.03.2017
  • Autor: (zr)

Zaměstnavatel mi po návratu z rodičovské dovolené nepřiznal k platovému výměru osobní ohodnocení z toho důvodu, že vnitřní platová směrnice ho po návratu z rodičovské nepřiznává. Je taková směrnice v souladu s platnými právními předpisy?

Osobní příplatek je upraven v § 131 zákoníku práce. Zde je uvedeno:
„(1) Zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.
(2) Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.“
Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o nenárokovou složku mzdy. Protože jedním z hlavních předpokladů pro přiznání osobního příplatku je dlouhodobé dosahování velmi dobrých pracovních výsledků atd., nelze konstatovat, že zaměstnavatel porušuje právní předpisy. Podle mého názoru je proto směrnice o poskytování osobního příplatku platná, neporušuje žádný právní předpis.