• Zveřejněno: 12.08.2022
  • Autor: (zr)

Jsem zaměstnaný u stavební firmy. Na každé stavbě většina pracovníků prakticky všude kouří, což mi jako zapřisáhlému nekuřákovi hodně vadí. Při své práci se vždy pohybuju po celé stavbě a jsem nucený, i když ne nepřetržitě, pasivně kouřit. Je mi zaměstnavatel povinen zajistit nekuřácké pracoviště? Pokud ano a on tak neučiní, mohu dát výpověď z toho důvodu, že zaměstnavatel neplní svoje zákonné povinnosti?

V ustanovení § 103 odst. 1 písm. l) zákoníku práce je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy. Tímto zvláštním právním předpisem je například zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon ani jiný právní předpis nestanoví zákaz kouření na stavbách.

Dále je třeba použít ustanovení § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce, kde je mimo jiné uvedeno, že zaměstnanec je povinen nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zaměstnavatel je povinen dodržování tohoto zákazu kontrolovat a v případě jeho porušování by měl vyvozovat postihy.

Zaměstnavatel není povinen zajistit nekuřácké pracoviště, ovšem je povinen zajistit dodržování výše uvedeného ustanovení, tj. zabezpečit, aby na pracovištích, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci, byl zákaz kouření.

Výpověď z tohoto důvodu dát samozřejmě můžete, ale délka výpovědní doby je stejná, jako kdybyste dal výpověď bez udání důvodů. Výpovědní doba činí dva měsíce, pokud nebyla sjednána např. v pracovní smlouvě výpovědní doba delší. Doporučuju vám obrátit se s žádostí o pomoc na odborovou organizaci. Jestliže u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, obraťte se na zaměstnavatele.

S dodržováním zákazu kouření jsou problémy i na uzavřených pracovištích, je proto logické, že dodržování výše uvedené povinnosti zaměstnance na stavbách bude velice obtížné a v praxi podle mého názoru téměř nerealizovatelné. Domnívám se, že by se řada věcí dala vyřešit bez právních předpisů, pokud by zaměstnanci k sobě byli ohleduplnější, v tomto případě se jedná o kuřáky. Ostatně z § 106 zákoníku práce mimo jiné vyplývá, že zaměstnanec je povinen se podílet na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.