• Zveřejněno: 10.01.2017
  • Autor: (bič)

Pokud budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, jak dlouho mi bude poskytována?

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek po podpůrčí dobu, jejíž délka je odvislá od věku uchazeče o zaměstnání. Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání
a) do 50 let věku 5 měsíců,
b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
c) nad 55 let věku 11 měsíců.