• Zveřejněno: 11.03.2019
Právní servis
 
Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 na plný pracovní úvazek. Od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018 pracoval (dodatkem pracovní smlouvy) 20 hodin týdně s pravidelným režimem úterý a čtvrtek 8 hodin a ve středu 4 hodiny. Jak určit správně celkový nárok na dovolenou za rok 2018? Jak se posuzuje týden dovolené u kratšího pracovního úvazku s rozdílným rozvržením hodin za směnu?
 
V případě změny pracovního úvazku v průběhu kalendářního roku je pro účely dovolené na zotavenou rozhodující skutečnost, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou. Pokud čerpá dovolenou v době, kdy pracuje po plnou stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší mu i náhrada mzdy za dovolenou za plnou stanovenou týdenní pracovní dobu; pokud čerpá dovolenou v době, kdy pracuje po kratší pracovní dobu, přísluší mu i náhrada mzdy za dovolenou za kratší pracovní dobu. Podle § 222 odst. 1 zákoníku práce totiž platí, že zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené (tj. za dobu, která čerpáním dovolené odpadla) náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
 
Nebylo by správné, kdyby zaměstnanec, který po část kalendářního roku pracoval po plnou stanovenou týdenní pracovní dobu a část kalendářního roku po kratší pracovní dobu, čerpal celou dovolenou pouze v době, kdy pracoval buď na plný úvazek, nebo jenom v době, kdy pracoval po kratší pracovní dobu. Z dotazu lze dovodit, že i v době kratšího pracovního úvazku jde o zaměstnance pracujícího v rámci rovnoměrně rozvržené pracovní doby na tři dny v týdnu. Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel; v uvedeném případě by bylo správné, kdyby zaměstnavatel určil čerpání dovolené za dobu plného úvazku v době tohoto plného úvazku (tj. 3/12 dovolené při pětidenním pracovním týdnu) a čerpání dovolené za dobu kratšího úvazku v době tohoto kratšího úvazku (tj. 9/12 dovolené při třídenním pracovním týdnu).
 
Pro určení, na kolik dnů vznikl v roce 2018 zaměstnanci nárok je třeba v předešlém odstavci uvedené dvanáctiny převést na týdny.