• Zveřejněno: 20.02.2019
  • Autor: JUDr. EVA DANDOVÁ
Paragrafy do kapsy
 
Úprava doručování písemností v pracovněprávních vztazích je obsažená v ustanoveních § 334 a násl. zákoníku práce. Nejednou se však setkáváme s tím, že uvedená právní úprava není zcela jasná a přináší řadu problémů. To nás vedlo k vytvoření tohoto článku.
 
Především je potřeba zdůraznit, že právní úprava doručování písemností obsažená v zákoníku práce se nevztahuje na všechny písemnosti. Z § 334 zákoníku práce jasně vyplývá, že povinnost doručování se vztahuje k písemnostem upravujícím vznik, změny a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležitých písemností týkajících se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr (§ 113 odst. 4 zákoníku práce) nebo platový výměr (§ 136 zákoníku práce), a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce...
 

Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 2/2019. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy