• Zveřejněno: 27.03.2017
  • Autor: (muš)

Zaměstnanec si podal žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 28. 2. 2017. S rozvázáním pracovního poměru k tomuto datu zaměstnavatel nesouhlasí, souhlasí ale s datem 31. 1. 2017. Jedná se ještě o dohodu? Co s tím dělat?

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranný právní akt. Návrh na rozvázání pracovního poměru může dát zaměstnanec i zaměstnavatel. Pokud druhá strana s tímto návrhem souhlasí, a souhlasí s navrhovaným datem skončení pracovního poměru, tak k tomuto datu pracovní poměr skončí.
Pokud však zaměstnanec podává návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou (žádá o rozvázání pracovního poměru dohodou) k nějakému datu, zaměstnavatel s tímto rozvázáním pracovního poměru vůbec nemusí souhlasit. Pak pracovní poměr nekončí a zaměstnanec má možnost řešit rozvázání pracovního poměru výpovědí.
Zaměstnavatel také může sice s rozvázáním pracovního poměru dohodou souhlasit, ale k jinému datu (dřívějšímu nebo pozdějšímu). Následně je na zaměstnanci, zda s takto změněným datem rozvázání pracovního poměru bude souhlasit. Pokud ano, pracovní poměr skončí dohodou ke změněnému datu, v uvedeném případě tedy k 31. 1. 2017. Jestliže zaměstnanec nebude souhlasit se skončením pracovního poměru k 31. 1. 2017, k dohodě o rozvázání pracovního poměru nedojde.