• Zveřejněno: 15.12.2019

Právní servis

Nikdy jsem jako OSVČ neplatila zálohy, ale až částku vypočtenou v Přehledu za uplynulý rok, protože mám samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší při zaměstnání. Jak je možné, že mi teď přišlo upozornění, že za uplynulý měsíc dlužím zálohu?
 
Toto upozornění na nezaplacené pojistné zdravotní pojišťovna již několik let automaticky rozesílá svým klientům ve chvíli, kdy jejich dluh dosáhne určité hranice – v současné době je to už od 100 korun. Díky tomu se mohou buď úplně vyhnout penále, nebo alespoň předejít jeho nárůstu. V rámci této „služby pro roztržité klienty“ jsou oslovováni ti, kdo dluží jen krátkodobě, a lze předpokládat, že jen zapomněli pojistné uhradit. Někdy si také plátce pojistného neuvědomí, že v důsledku své změněné situace je povinen začít pojistné hradit.
 
Při souběhu, kde je hlavním zdrojem příjmů zaměstnání (nikoli podnikání), neplatí OSVČ zálohy a nevztahuje se na ni ani minimální vyměřovací základ, pokud je v zaměstnání odvedeno pojistné ve výši minima stanoveného pro zaměstnance. Je ale třeba pamatovat na to, že tyto výhody, které ze souběhu kategorií OSVČ + zaměstnanec plynou, neplatí automaticky po celou dobu „od Přehledu do Přehledu“. Stačí totiž i krátký výpadek zaměstnání, a jako OSVČ musíte za daný měsíc zálohu uhradit, a to alespoň ve výši minima stanoveného pro OSVČ (nebo ve výši vypočtené v Přehledu za předchozí rok, je-li tato částka vyšší než minimum).
 
Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 12/2019. 
Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku: 
  • Zdroj: (VZP)