• Zveřejněno: 27.03.2017
  • Autor: (zr)

Zvýšily se pro rok 2017 cestovní náhrady? A jak je to se stravným?

Právní úprava cestovních náhrad je pro rok 2017 upravena vyhláškou č. 440/2016 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot.
I. Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně:
a) u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) u osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.
II. Stravné

A)
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce ve výši nejméně:
a) 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Tato výše stravného se vztahuje na zaměstnavatele, kteří nejsou uvedeni v § 109 odst. 3 zákoníku práce (jedná se o obchodní společnosti a další podnikatele, politické strany, odborové organizace atd.).
Pozn. aut.: i když zde není stanovena horní hranice, pokud by stravné bylo vyšší než horní hranice stravného uvedená níže (viz bod B), na straně zaměstnance by část, která přesahuje tuto horní hranici, podléhala dani z příjmů a pojistnému. Zaměstnavatel si do nákladů může dát celou část, tj. i tu, která je nad horní hranicí. Například trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, výše stravného bude činit 100 Kč. Částka, která přesahuje horní hranici, tj. 86 Kč na straně zaměstnance, podléhá dani z příjmů a pojistnému.
B)
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Tato výše stravného se vztahuje na zaměstnavatele, kteří jsou uvedeni v § 109 odst. 3 zákoníku práce (jedná se o zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou činnost, jejichž činnost je hrazena z veřejných rozpočtů, např. územní samosprávné celky, příspěvkové organizace apod.).
III. Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
a) 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 28,60 Kč u motorové nafty.
Právní úprava základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 je obsažena ve vyhlášce č. 366/2016 Sb. Obě vyhlášky nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2017.