• Zveřejněno: 30.05.2020
  • Autor: redakce
Právní úprava cestovních náhrad je pro rok 2020 upravena vyhláškou č. 358/2019 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot.

I. Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně:
a) u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) u osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč.
 
II. Stravné
A)
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce ve výši nejméně:
a) 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 2066 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Tato výše stravného se vztahuje na zaměstnavatele, kteří nejsou uvedeni v § 109 odst. 3 zákoníku práce (jedná se o obchodní společnosti a další podnikatele, politické strany, odborové organizace, nadace atd.).
 
Pozn. aut.: I když zde není stanovena horní hranice, pokud by stravné bylo vyšší než horní hranice stravného uvedená níže v bodě B), na straně zaměstnance by část, která přesahuje tuto horní hranici, podléhala dani z příjmů a pojistnému. Zaměstnavatel si do nákladů může dát celou část, tj. i tu, která je nad horní hranicí. Příklad: pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin a výše stravného zaměstnavatel stanovil na 120 Kč. Částka, která přesahuje horní hranici, tj. 103 Kč na straně zaměstnance, podléhá dani z příjmů a pojistnému.
 
B)
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Tato výše stravného se vztahuje na zaměstnavatele, kteří jsou uvedeni v § 109 odst. 3 zákoníku práce (jedná se o
zaměstnavatele, jejichž činnost je hrazena z veřejných rozpočtů, např. územní samosprávné celky, příspěvkové organizace apod.).
 
III. Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
a) 32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 31,80 Kč u motorové nafty,
a nově
d) 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
Právní úprava základních sazeb zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2020 je obsažena ve vyhlášce č. 310/2019 Sb. Obě vyhlášky nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2020.