• Zveřejněno: 05.07.2019
Právní servis
 
Je pravda, že zaměstnavatel nemá právo určovat čerpání celoroční výměru dovolené, ale že část dovolené si může určit zaměstnanec sám?
Celou dobu čerpání dovolené určuje sám zaměstnavatel. Zaměstnanec o době čerpání dovolené až na výjimku, stanovenou v § 218 odst. 3 zákoníku práce, která se týká nevyčerpané dovolené za minulý rok, nerozhoduje a sám si dovolenou stanovit nemůže. Názor, podle něhož polovinu dovolené určuje zaměstnavatel a polovinu dovolené zaměstnanec, není v souladu s platnou právní úpravou. Postup zaměstnance, který pouze oznámí zaměstnavateli, že si bere dovolenou (bez toho, aby mu zaměstnavatel tuto dovolenou schválil), lze považovat za porušení pracovní kázně. To však nebrání v tom, aby zaměstnavatel na žádost zaměstnance určil čerpání dovolené na dobu, o kterou zaměstnanec požádal.
 
A nyní ke zmíněné výjimce. V § 218 odst. 3 zákoníku práce je stanoveno, že není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
(muš)
 

Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 7/2019. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy

  • Zdroj: Odbory.info