• Zveřejněno: 14.12.2018
  • Autor: (fav); Foto: archiv IG Metall

Ze zahraničí

190 000 zaměstnanců německého kovozpracujícího a elektroprůmyslu, kteří mají děti, starají se o své blízké příbuzné nebo pracují na směny, si v příštím roce přeje raději osm dodatečných dnů volna než více peněz za svoji práci. Ukazují to první výsledky ankety odborového svazu IG Metall, které se zúčastnili členové závodních rad z 1400 podniků v těchto branžích.

IG Metall ilustarční foto

Volbu mezi placenou prací nebo volným časem jim umožňuje výsledek kolektivního vyjednávání z února 2018. „Máme radost, že nově dojednaná úprava má mezi zaměstnanci tak pozitivní odezvu. Je z ní zřejmé, že naplňuje jejich konkrétní požadavky,“ komentoval výsledky ankety předseda IG Metall Jörg Hofmann. Z průzkumu jsou zatím patrné následující trendy. 40 000 žadatelů chce úpravy využít, aby měli více času pro své děti. Také 10 000 zaměstnanců, kteří pečují o příbuzné, chce dodatečných 8 volných dnů využít ke svému odlehčení.

Volno místo peněz nejčastěji volí ve směnných provozech

V nové kolektivní smlouvě je pro všechny zaměstnance také zakotveno právo zkrátit si na určitou dobu pracovní týden na 28 hodin. Tohoto „zkráceného plného úvazku“ chce podle prvních výsledků výzkumu v příštím roce využít 8000 pracovníků.

„I zkrácený plný úvazek je pro mnoho zaměstnanců vhodnou cestou, jak dát dohromady práci se životem, a to navzdory chybějící odměně. Důležitá je pro ně přitom jistota, že později se mohou opět plně zapojit do práce,“ zdůraznil Hofmann.

Nejvíce výměnu peněz za volno požadují zaměstnanci ve směnných provozech. „Velký zájem lidí ze směnných provozů o dodatečné volné dny nás neudivuje. Právě v oblastech, kde je tento systém trvale zaveden, zatížení větším množstvím práce a zvláštními směnami v uplynulých letech výrazně vzrostlo. Kolegyně a kolegové potřebují nutně více volna, a to i pro ochranu svého zdraví,“ uvedl šéf IG Metall.

Flexibilita nejen pro podniky, ale i pro zaměstnance

Poukázal rovněž na to, že podniky mají dostatek možností, jak vzniklé výpadky v práci kompenzovat. Například využitím pracovních kont nebo zvyšováním kvalifikace zaměstnanců a jejich dalším rozvojem. To předpokládá personální politiku, která bude zaměřena do budoucna. Jörg Hofmann k tomu říká: „Kdo chce být pro kvalifikované odborníky atraktivním zaměstnavatelem, ten musí – jak jsme dohodli v kolektivní smlouvě – také nabízet pracovní dobu, která jde se životem.“

Flexibilita dnes podle Hofmanna nemůže být jen jednosměrnou ulicí. „Když přicházejí nové zakázky, tak jsou podniky velice pružné. To ale musí platit i tehdy, když zaměstnanci požadují více volna.“ Jak dále uvedl, zaměstnavatelé, kteří to odmítají, nemohou do budoucna počítat s tím, že zaměstnanci nastoupí na mimořádnou směnu.

Nová kolektivní smlouva zaměstnavatele zavazuje, aby společně se závodními radami zaměstnanců při novém zavádění možných úprav pracovní doby našli praktická řešení do konce letošního roku.  

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy