• Zveřejněno: 02.11.2017
  • Autor: PETR KOLEV, foto: archiv

Odborový svaz KOVO působí v současné době v Jihočeském kraji v 60 strojírenských podnicích. V regionu má více než pět tisíc členů, což představuje přibližně 24 procent všech zaměstnanců těchto firem. V rámci kolektivního vyjednávání, jehož cílem je dosažení příznivých mzdových, pracovních a sociálních podmínek pro své členy, však svaz zastupuje všechny zaměstnance. Mezi firmy, kde kováci působí, patří například Jihostroj Velešín, ČZ Strakonice, Robert Bosch České Budějovice, ZVVZ Milevsko, Motor Jikov České Budějovice, Groz-Beckert ČR, Kern-Liebers CR, Reinfurt Prachatice, Klima CZ Prachatice, Dura Automotive Blatná, Schneider Electric Písek a mnohé další.

Zmocněnec krajského sdružení OS KOVO Jihočeského kraje a předseda Základní organizace OS KOVO při Groz-Beckert Czech s.r.o. Jan Švec v této souvislosti vždy zdůrazňuje, že základním cílem sociálního dialogu, kterým kolektivního vyjednávání bezesporu je především zajištění smluvní garance růstu nominální mzdy alespoň ve výši předpokládané inflace. To se v naprosté většině firem, kde odborový svazu působí, úspěšně nejen daří, ale v mnoha dalších firmách odbory dokáží vyjednat nadstandartní růst zaměstnaneckých mezd. Následující dva příklady kolektivního vyjednávání a především dosažené výsledky jeho slova plně dokládají.
Peněženky kováků obohatí citelný mzdový růst
Sedm stovek zaměstnanců vimperského závodu společnosti Rohde & Schwarz ve Vimperku se od července dočkalo citelného zvýšení mezd. Vyjednavačům OS KOVO se po tříkolovém jednání podařilo uzavřít s vedením podniku dohodu, která garantuje zvýšení tarifních mezd v průměru o 9 procent při současném zachování všech již existujících benefitů. Nová kolektivní smlouva je platná od 1. července, mzdový nárůst tak zaměstnanci vimperské strojírenské firmy reálně zaznamenali už v srpnovém výplatním termínu. Nejvíce si polepší pracovníci v dělnických profesích, jejichž tarifní mzdy byly dosud nejnižší. Řádově jde až o více než tři tisícovky měsíčně.
„Navýšení je v různých tarifních třídách rozdílné a pohybuje se od šesti do 12,9 procenta, přičemž průměr činí již zmíněných 9 procent. Dohodli jsme se také na zrušení konta pracovní doby, které bylo zavedeno v období ekonomické krize a nyní již postrádá svůj význam,“ řekl Sondám předseda Základní organizace OS KOVO při Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o., Marek Malý.
„Cílem bylo nejen dosažení vyšších mezd, ale také alespoň částečné narovnání dlouho se zvětšujících rozdílů mezi nejnižšími a nejvyššími tarify. Nejvíce přidáno, tedy o maximálně dohodnutých 12,9 procenta, dostane celkem 217 zaměstnanců v tarifní třídě C,“ doplnil Malý.
„Svoji roli při úspěšném kolektivním vyjednávání nesporně sehrál fakt, že loni došlo v Rohde & Schwarz k nárůstu členské základny o 66 procent, což výrazně posílilo pozici zdejší základní organizace. Hodně zaměstnanců, a to nejenom v této firmě, stále spoléhá na to, že výhody sjednané odbory získají i oni, ačkoli nejsou členy odborů. Zapomínají ovšem na to, že slabá odborová organizace vyjedná méně, než silná. Na této skutečnosti pak tratí všichni zaměstnanci, dokonce i ti ve vyšších pozicích,“ připomíná krajský zmocněnec Jan Švec.
ROHDE & SCHWARZ ve Vimperku je součástí světového koncernu se sídlem v německém Mnichově. Společnost v současné době zaměstnává celosvětově celkem 9000 lidí, z toho 700 ve Vimperku, kde vyrábí kompletní měřicí přístroje, mobilní radiostanice a vinuté díly pro přístroje R&S. Provádí se zde také osazování desek plošných spojů, jejich následné zkoušení, montáž měřicích přístrojů a komponentů pro rozhlasové a televizní vysílače. V jedné z výrobních hal byla kompletně zařízena výroba zabývající se opracováním plechů s vysoce moderními lisy a lasery včetně povrchových úprav.
Zaměstnanci KERN-LIEBERS dostali přidáno 5 procent
Zaměstnanci českobudějovické strojírenské společnosti Kern-Liebers CR dostali začátkem července přidáno. Nárůst mezd v průměru o 5 procent, který jim garantuje nově uzavřená kolektivní smlouva, na jejímž obsahu se shodli odboráři s vedením firmy, pocítili všichni už v srpnovém výplatním termínu. Nová kolektivní smlouva, která zachovává všechny dříve sjednané benefity poskytované zaměstnavatelem nad rámec zákona, je podepsána pro období od 1. července 2017 do 30. června 2018.
„Po oboustranně seriózně vedených jednáních jsme nalezli kompromis, jehož výsledkem je navýšení základních měsíčních mezd všech zaměstnanců o 4,2 procenta. Při zachování stávajícího systému 13. a 14. mezd dochází v průběhu roku k dalšímu navyšování odměn u jednotlivých zaměstnanců formou náhrad vypočítávaných z průměrného výdělku, například za dovolenou, práci přesčas, v noci a podobně o přibližně jedno procento,“ uvedl předseda Základní organizace KOVO při Kern-Liebers CR Jan Švec.
Zástupci zaměstnanců jsou s výsledkem spokojeni. „Mzdový nárůst je sjednán na úrovni lepšího průměru a současně odráží reálné možnosti zaměstnavatele,“ poznamenal Švec.
Mezi garantované výhody patří například pět týdnů dovolené, 13. a 14. mzda před dovolenou a Vánocemi ve výši 100 procent průměrné mzdy. Kolektivní smlouva garantuje 37,5 hodinovou týdenní pracovní dobu ve všech směnných provozech, příspěvek na závodní stravování ve vlastní jídelně, dynamicky odstupňované odměny při odchodu do důchodu, příspěvek na penzijní připojištění, odměnu za odpracování plného fondu pracovní doby v každém měsíci, u řady profesí flexibilní pracovní dobu.
Vedení firmy preferuje sociální dialog
Management vnímá odbory KOVO jako svého důležitého partnera, což se pozitivně odráží na úrovni a výsledcích kolektivního vyjednávání.
„Mezi výhody, které poskytujeme našim téměř 500 zaměstnancům, určitě patří také každoroční pravidelné zvyšování mezd i mimořádné odměny,“ říká jednatel společnosti Kern-Liebers CR Jaroslav Kopp a pokračuje: „Přesně před rokem firma navyšovala tarifní mzdy všech zaměstnanců o 3,2 procenta, letos v dubnu například vyplatila všem, kteří splňovali podmínky plnění pracovní doby, mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši pěti tisíc korun jako podíl na zisku společnosti.“
Společnost Kern-Liebers CR spol. s r.o. byla založena v roce 1994 jako součást mezinárodní skupiny společností Hugo Kern & Liebers GmbH & Co. KG se sídlem v Německu a je významným dodavatelem komponentů pro automobilový, textilní a spotřební průmysl. Společnost v květnu otevřela ve svém českobudějovickém výrobním závodu novou halu. Dveře do firmy mají v současné době otevřené především nástrojaři, lisaři, zámečníci, seřizovači, obráběči, mechatronici a podobné profese. „Šanci mají i méně či jinak kvalifikovaní lidé, kterým jsme schopni v rámci vnitropodnikového systému vzdělávání nabídnout rekvalifikaci a zaučení při zaměstnání,“ nabízí dobře placená pracovní místa jednatel Kopp.

Záběr z návštěvy bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly (vlevo) ve firmě KERN-LIEBERS v Českých Budějovicích. O výrobě a zaměstnancích ho informovali předseda základní organizace KOVO Jan Švec (vpravo) a jednatel společnosti Jaroslav Kopp.

Marek Malý, předseda ZO OS KOVO při Rohde and Schwarz, závod Vimperk.