• Zveřejněno: 10.03.2017
  • Autor: Miroslav Svoboda

Společnost EUROVIA CS, a. s., dříve Stavby silnic a železnic, a. s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Staví na svých bohatých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti regionálních závodů a dceřiných společností. Firma má vlastní surovinovou základnu. Skupina je organizována do šesti oblastí na území České a Slovenské republiky.

Od roku 2006 je stoprocentním vlastníkem společnosti francouzská Eurovia, která působí v 18 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI. Nás zajímalo, jak v české části nadnárodní společnosti management vnímá firemní kulturu a dialog s odbory. Průvodci tímto tématem nám byly personální ředitelka společnosti EUROVIA CS Erika Kohoutová a předsedkyně Koordinačního odborového orgánu (KOO) Odborového svazu Stavba ČR Libuše Černá.
„Příchodem Francouzů v zásadě nedošlo k žádné přelomové změně. Kontinuita vzájemných vztahů vedení společnosti a odborů pokračovala, pozitivně nás překvapilo, že podle zvyklostí,“ charakterizovala ředitelka Erika Kohoutová vstup francouzského kapitálu do bývalé společnosti Stavby silnic a železnic a její převzetí. Její slova potvrdila i předsedkyně odborů Libuše Černá.
„Společnost EUROVIA CS je součástí světového koncernu VINCI.
Jedním z projektů je Nadace VINCI, která byla založena v roce 2002 se záměrem vytvořit propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem podniku a světem měst, venkova, světem občanské společnosti. V této myšlence působí Nadace VINCI i v České republice. Její náplní je podpora projektů umožňujících sociální začlenění našich spoluobčanů formou zajištění pracovních míst, dále podpora projektů s prevenční činností předcházející možnému sociálnímu vyloučení mládeže,“ informuje nás Erika Kohoutová.
Kolektivní smlouva především
„Podniková kolektivní smlouva je uzavírána na dva roky, mzdová část na jeden rok. K vyjednávání s velkým předstihem ustavíme odborový tým, který s vedením společnosti projednává jednotlivé otázky a návrhy. Předsedy našich základních organizací průběžně informujeme, jak se vyjednávání vyvíjí, o kolik by se mohly zvednout mzdy a podobně,“ informuje Libuše Černá. Jak sama říká, nestalo se, že by se obě strany nedohodly na konečném znění kolektivní smlouvy, byť ne vždy se podaří zahrnout všechny naše požadavky. Východiskem je kompromis přijatelný pro obě strany.
„Dokážeme dohodnout kromě růstu mezd i výhodné zaměstnanecké benefity. Eurovia přispívá v rámci srovnatelných stavebních společností v Česku zřejmě nejvíc na penzijní připojištění. Po odpracování dvou let může pracovník zažádat o penzijní připojištění s tím, že stejnou částku, kterou dá on, dá i zaměstnavatel, a to do výše 2000 korun. Stavbaři tuto vymoženost náležitě oceňují,“ zdůrazňuje předsedkyně Černá.
Nejen prací živ je stavbař
EUROVIA CS působí nejen v Česku, ale i na Slovensku. Vedení společnosti ve spolupráci s odbory pořádá pro zaměstnance zajímavé kulturní a sportovní akce, organizuje i cestování a turistiku. Velmi oblíbená je soutěž o putovní Pohár předsedy představenstva EUROVIA CS pro fotbalová družstva zaměstnanců z České i Slovenské republiky. Organizace poháru se ujaly odbory. Turnaj významně přispívá k vytváření přátelské atmosféry a pocitu sounáležitosti zaměstnanců s firmou.
Krize se nevyhnula ani Eurovii
„V roce 2008 po vypuknutí světové krize došlo k poklesu zakázek a došlo i na propouštění,“ říká personalistka Erika Kohoutová. Předsedkyně Libuše Černá doplňuje, že se ale podařilo uzavřít se zaměstnavatelem dohodu, že přestane propouštět výměnou za zmrazení mezd. Kompromis se vyplatil firmě i pracovníkům, protože Eurovia nemusela propouštět kvalifikované zaměstnance, které by po odeznění krize těžko hledala,“ vysvětluje Libuše Černá.
Odbory se rovněž zasadily o to, že propuštění zaměstnanci, kteří pracovali u firmy delší dobu, dostali vyšší odstupné, než stanoví zákoník práce.
„V současné době, kdy ve stavebnictví zaznamenáváme mírný vzestup, můžeme navyšovat mzdy a přijímat nové zaměstnance,“ chválí si personální ředitelka Kohoutová.
Mnozí zaměstnanci se na odborech přiživují
„Když už se někomu přihodí pracovní úraz, nebo jiná událost, obrací se především na odbory se žádostí o pomoc,“ vysvětluje Libuše Černá. „Bohužel, v běžném pracovním životě mnozí zaměstnanci odbory ignorují, je jim líto několika korun za členské příspěvky. Když však dojednáme novou kolektivní smlouvu, nebo mzdový dodatek, tak se hned zajímají, kolik dostanou přidáno, jaké jsou benefity, na co mají nárok. Je na každém zaměstnavateli, komu se rozhodne přidat a komu nikoliv a na odborech, pokud ve firmě jsou, jaký růst mezd dokážou vyjednat. Kdyby nebylo kolektivní smlouvy, tak by pracovali třeba za minimální mzdu. Dokáže mě rozpálit, když mi řeknou, že s růstem mezd dojednaným v kolektivní smlouvě nejsou spokojeni. Říkám jim natvrdo: „U malé soukromé firmy byste takové pracovní a sociální podmínky neměli. Ve společnosti EUROVIA CS ale máte jistotu, že solidní mzdu spolehlivě a v určený den dostanete! Dostáváte k tomu stravenky, pracovní oblečení a pomůcky zdarma a řadu nadstandartních benefitů. Máte jistotu trvalého zaměstnaneckého poměru a výhody, o kterých si osoby samostatně výdělečně činné v malé firmě mohou nechat jen zdát! A na tom mají zásluhu i firemní odbory, kterým se vyhýbáte a ještě kritizujete,“ trpělivě vysvětluje význam odborů i pro nečleny Libuše Černá.
Přebírání zahraničních zkušeností
Libuše Černá se zúčastňuje zasedání i schůzí sekretariátu Evropské rady zaměstnanců (ERZ) ve společnosti EUROVIA. Předsedové a předsedkyně odborů z jednotlivých zemí, kde firma působí, si vyměňují zkušenosti a otevřeně hovoří o problémech. „Pravidelně na poradách upozorňuji na rozdílné mzdy mezi starými a novými členskými zeměmi EU. Za stejnou práci a stejné výkony máme v Česku nižší mzdy, než ve vyspělých zemích,“ neváhá Libuše Černá kritizovat na mezinárodním fóru mzdovou úroveň v Eurovii.

předsedkyně KOO OS Stavba Libuše Černá

Personální ředitelka Erika Kohoutová