• Zveřejněno: 02.06.2015
"

Vstoupit do něj mohou lidé tři roky předtím, než jim vznikne nárok na starobní důchod. Týká se výrobních zaměstnanců i pracovníků nepřímých výrobních úseků. V roce 2015 by mohlo jít zhruba o 70 lidí, během následujících let se však může dotýkat již stovek zaměstnanců, protože průměrný věk ve firmě stoupá.

Členů dvou odborových organizací KOVO je v Bosch Diesel Jihlava asi 1300, zaměstnanců kolem 4000. Předsedou II. podnikové organizace OS KOVO je Roman Bence (38). Na jednáních se výraznou měrou podílel. Předsedou základní organizace je již deset let, v roce 2014 byl zvolen členem předsednictva Odborového svazu KOVO, který také zastupuje v Českomoravské konfederaci odborových svazů.
První vlaštovkou bylo šestiměsíční odstupné do důchodu
„Vyjednávání o kolektivní smlouvě na rok 2015 trvalo tři měsíce. Obě kovácké organizace v Bosch Jihlava již několik let předkládají návrhy, které mají za cíl pomoci zaměstnancům ve vyšším věku. V minulosti například odbory dohodly šestiměsíční odstupné při odchodu do důchodu, které platilo do konce loňského roku. Nebo v rámci kolektivního vyjednávání dohodly vytvoření pracovních míst s menší fyzickou náročností a méně náročným směnovým modelem. Takových pracovišť je ale ve firmě Bosch velmi málo a v žádném případě nestačí pokrývat požadavky odborů na přeřazování starších zaměstnanců,“ vysvětluje předseda Bence.
„Když jsem se s kolegou Ladislavem Melicharem, předsedou I. podnikové organizace KOVO, dotazoval předsedů z jiných firem, jak u nich řeší problematiku zvyšování průměrného věku odchodu zaměstnanců do důchodu, odpověď byla vzácně shodná: ,U nás to neřešíme, jakmile zaměstnanec přestane stíhat, z firmy odchází.‘ S takovou odpovědí jsme se s kolegou Melicharem nehodlali smířit a společně s členy výborů základní organizace jsme vyvíjeli tlak na zaměstnavatele, aby byl v Boschi zaveden účinný program pro zaměstnance před důchodem. Jeho základní kontury vznikaly během celého roku, detaily se dolaďovaly v průběhu kolektivního vyjednávání,“ přibližuje průběh kolektivního vyjednávání Bence.
V Jihlavě jako v Německu
Zajímalo nás, proč vedení společnosti na tak mimořádnou dohodu přistoupilo. I na to měl Roman Bence pohotovou odpověď:
„Vedení jihlavského Bosche si velice dobře uvědomuje skutečnost, že průměrný věk zaměstnanců v Jihlavě roste a pokud máme dosahovat výrobních cílů, které náš závod má, tak problematiku starších zaměstnanců musíme řešit. Důležité ale bylo přesvědčit vedení v centrále, což se také nakonec podařilo. Dojednaný program pro zaměstnance před důchodem jasně dokazuje, že Bosch se závodem v Jihlavě dlouhodobě počítá a je potřeba zde zavádět zaměstnanecké programy běžné v německých závodech. V Německu podobný program funguje, ale za výrazné podpory státu. Český stát podobný komfort svým občanům upírá,“ stěžuje si kovácký předseda.
Odbory vyjednaly i zaměstnanecké benefity
Kolektivní smlouvu odbory v Boschi Jihlava uzavřely na dva roky s tím, že se podařilo dojednat zachování všech nadstandardních zaměstnaneckých benefitů, což je hodně důležitá, ale většinou málo doceněná informace. Na rok 2015 dále bylo dohodnuto individuální navyšování mezd v rozsahu 0,8 procenta ze mzdových nákladů, což znamená, že zhruba každý třetí zaměstnanec dostane zvýšené tarifní písmenko (asi 500 Kč). Dále se odborům podařilo dojednat půjčky zaměstnancům v hodnotě 250 000 korun. Na rok 2016 pak zachování všech dojednaných benefitů plus navýšení tarifů o 700 korun.
Zvyšování mezd je i nadále prioritou
„Budeme pokračovat v tlaku na zaměstnavatele na navyšování mezd. Máme společnou ambici dohodnout v dalším období příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění na maximální částku, což je 2500 korun. V současné době je sjednán příspěvek ve výši 1150 korun. I nadále se budou členové výborů vzdělávat. Je nezbytně nutné zvyšovat úroveň znalostí a dovedností zejména členů, kteří vyjednávají kolektivní smlouvu se zaměstnavatelem. Využíváme k tomu převážně seminářů organizovaných Odborovým svazem KOVO, které mají velice dobrou úroveň a je jen škoda, že jich některé organizace nevyužívají,“ podává výčet nových plánů Roman Bence.
Tím ovšem výčet plánovaných aktivit odborářů zdaleka nekončí, což potvrzují další slova jejich předsedy. „Máme v úmyslu navýšit členskou základnu i o agenturní zaměstnance. Již v dnes vyjednáváme za pracovníky agentur a je důležité, aby i oni měli možnost být odborově organizováni. Rádi bychom navýšili členskou základnu také o kmenové zaměstnance, ale rozhodně ne za každou cenu. Někteří zatím, snad pro své mládí, nedokázali pochopit smysl a důvody zavedení jedinečného programu pro předdůchodce a z odborů chtěli odejít. Díky výborné agitaci členů výborů obou kováckých organizací se podařilo odchody z odborů minimalizovat. Bohužel máme i zaměstnance, který v kanceláři odborů okomentoval program pro předdůchodce slovy, že ,staří se budou válet jak prasata doma a on na ně bude dělat!‘ O takové lidi skutečně nestojíme a jsem rád, že dotyčný zaměstnanec již není členem odborů KOVO,“ ulevil si Roman Bence.
Odborářská aktivita i za branami firmy
A odboráři z jihlavského Bosche myslí i na kolegy mimo jejich firmu. Budou pokračovat v podpoře odborářů v rámci celého Kraje Vysočina, kteří nemají jako oni štěstí na seriózního zaměstnavatele a řeší úplně jiné problémy.
„S kolegou Melicharem budeme i nadále usilovat o změnu legislativy, která přispěje k zákoníku práce vstřícnějšímu pro zaměstnance a k zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Ne každý zaměstnavatel si může dovolit program pro předdůchodce jako u nás v Boschi, a proto by stát měl tuto závažnou problematiku, která se dotýká statisíců zaměstnanců v Česku, vyřešit. Pokud se politici domnívají, že zaměstnanec je schopen vykonávat těžkou fyzickou práci až do věku 73,5 let, což je současná hranice pro odchod do důchodu, měl by si manuální práci sám vyzkoušet.
Dieselová vysokotlaká vstřikovací čerpadla z Jihlavy patří ke špičkovým výrobkům koncernu Bosch.
"
testesondy123