• Zveřejněno: 01.04.2014

Podle průzkumu společnosti People Management Forum si 65 % lidí myslí, že by se společnosti měly hodnotami začít více zabývat. Také při kulatých stolech dlouho zaznívá, že v českých firmách panuje velký rozdíl mezi deklarovanými a žitými hodnotami. Ač má většina firem hodnoty napsané na webových stránkách, s tím, jak se zachází se zaměstnanci a jaké se vytváří vnitrofiremní vztahy, to často nemívá nic společného. Pozoruhodné přitom je, že etické normy chování neovlivňují jen naše svědomí nebo náladu, ale také ziskovost. „Mnozí z nás podlehli dojmu, že si musí vybrat: buď se řídit etickými normami, nebo vydělávat,“ říká Jan Mühlfeit, Chairman Europe společnosti Microsoft Corporation. „Tak to ale není. Možné je obojí.“

Naopak, kvalitní práce s hodnotami může ziskovost navyšovat. „Firmy, ve kterých jsou deklarované hodnoty, například odpovědnost, podnikavost, inovativnost, korektnost či
Slušnost, reálně dodržovány manažery i zaměstnanci, bývají úspěšnější a výkonnější. Zaměstnanci jsou v takových firmách spokojenější a tím i angažovanější, “ říká Hana Krbcová, víceprezidentka PMF.
„Nám se vyplatilo, že jsme se vždy řídili platnými zákony a dodržovali všechna pravidla. Díky tomu se nám na trhu daří více než dvacet let,“ potvrdila její slova generální ředitelka Manpoweru Česká a Slovenská republika Jaroslava Rezlerová.
Další důležitou opomíjenu hodnotou je podle průzkumů důvěra. Šestnáct procent dotázaných nedůvěřuje vůbec informacím, které přicházejí z vedení společností. Kvůli nízké důvěře se při jednání jistíme smlouvami, nastavujeme složité schvalovací procesy. Pokud ve firmě panuje důvěra mezi managementem a
zaměstnanci, je to znak, že firma je zdravá. Důvěra se však nedá nařídit či nastolit firemní směrnicí. Přináší ji každodenní slušnost, korektnost, integrita a nejlépe se získává osobním příkladem.
„Manažer, který informuje zaměstnance, že je potřeba využít každou minutu pracovní doby, a sám přichází do práce před polednem a odpoledne mizí na golf, nemůže mít nikdy tým, který s ním potáhne za jeden provaz,“ říká Hana Krbcová.
„Důležité je vždy myslet na druhé v řadě,“ prozradila své hlavní heslo Jaroslava Siková, generální ředitelka SIKO koupelny. „Vždy svou práci dělat tak, aby po mně mohl
kdokoliv pracovat bez problémů.“
„Rozdíl mezi vyspělými zeměmi a rozvojovým světem není v technologiích či finančním zabezpečení, ale právě v etických normách, vymahatelnosti práva, jeho dodržování a rovnosti šancí,“ řekla na diskusním setkání senátorka Alena Gajdůšková.
Společenská změna začíná od diskuse. Organizace People Management Forum se proto spojila s Transparency International a společně kromě diskusního setkání v Senátu Parlamentu ČR připravuje další velkou aktivitu v oblasti podpory hodnot v organizacích. V květnu pořádá manažerskou konferenci s názvem
Hodnoty srdcem úspěchu. Mezi řečníky vystoupí osobnosti, které svým vlastním přístupem motivují k napojení se k tématu. Další část je věnovaná praktické rovině. Inspirovat účastníky budou jednak majitelé a ředitelé významných společností.
Konferenci uzavře mozaika několika konkrétních případových studií a metod, které si budou moci účastníci odnést s sebou. Konference se uskuteční 14. května 2014 v klubu SaSaZu.
Více se můžete dozvědět na http://konference.peoplemanagementforum.cz/konference/
testesondy123