• Zveřejněno: 07.02.2018
  • Autor: Anna Stramová

Přinášíme dobré zprávy z firmy Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., v Brandýse nad Labem. Koncem října zde proběhlo valorizační jednání mezi Základní organizací OS KOVO Brandýs a vedením společnosti. Výsledkem je navýšení celkového mzdového rozpočtu o 8 procent. U dělnických profesí dojde k 1. lednu k navýšení o 7,5 procenta. Bude také zvýšen příplatek za práci v noci, a to z 15 na 20 korun za hodinu. U technicko-hospodářských pracovníků základní mzdy vzrostou o 2 procenta, což odpovídá inflaci, dalších 5 procent bude ročně rozděleno na základě pracovních výkonů.

Od 1. května 2018 budou u některých pozic přidány tarify tak, aby bylo umožněno jejich povyšování. Odboráře také těší vylepšení odměňování za tzv. věrnostní jubilea. Zaměstnanec, který zde pracoval 10 let, byl až dosud odměněn částkou 10 000 korun. Ta se od 1. ledna 2018 zvedne na 15 tisíc. Ale suma samozřejmě s počtem odpracovaných let roste. Od ledna si zaměstnanec kupříkladu za 40 let práce odnese 45 tisíc. Nyní to bylo jen 24 tisíc korun a zvýšení tedy zaměstnanec v peněžence rozhodně pozná.
Firma v současné době vyrábí palubní počítače a navigace pro automobily různých značek, včetně slavného Bentley. Předseda ZO OS KOVO Brandýs Miroslav Mäsiar je odborový funkcionář na pravém místě. Odbory v podniku vede od roku 2014. Tehdy základní organizace čítala zhruba 180 členů. „Od té doby jsme naši základnu zvedli téměř trojnásobně. Nyní se nacházíme na zhruba 520 členech, ale každý měsíc se jejich počet zvedne zhruba o deset členů,“ říká k růstu členské základy předseda Mäsiar.
Počátky byly kruté
„Ne vždy se tak dařilo. Funkci předsedy vykonávám druhé volební období. Snahy o navázání seriózního sociálního dialogu s vedením firmy byly zpočátku marné. Museli jsme si proto nejprve vydobýt respekt u ředitele. Nenechali jsme se odradit a sociální dialog jsem před šesti lety zahájil tím, že jsem čtyři hodiny stál před dveřmi kanceláře ředitele a usiloval o přijetí. Třikrát vyšel ven a ptal se mě, jestli nemám na práci nic jiného než postávat v sekretariátu. Nakonec kapituloval, pozval mne dál a od té doby se začal postupně budovat nový vztah mezi odbory a vedením. Ale teprve s příchodem nového ředitele do firmy nastala zásadní změna k lepšímu. A to platí dosud,“ vzpomíná Mäsiar.
Ne vše ale jde hladce. „Při přípravě na kolektivní vyjednávání máme problém se získáváním ekonomických informací a ukazatelů o závodě v Brandýse, který je zahrnutý pod celý Continental Česká republika. Vedení závodu je na tom v tomto ohledu lépe. Našli jsme řešení: vycházíme z údajů, jak si stojí náš region, jak fungují ostatní obdobná odvětví v Česku, využíváme podkladů, které nám poskytuje ČMKOS, Sdružení automobilového průmyslu apod. Na začátku kolektivního vyjednávání můžeme předložit firemním vyjednavačům konkrétní čísla a oni se diví, kde jsme k nim přišli. Nebyli na to v minulosti zvyklí. I tím jsme si u vedení firmy získali patřičný respekt a uznání od zaměstnanců. Možná i to je důvod, proč každý měsíc nabíráme nové členy,“ říká skromně odborový předák Miroslav Mäsiar.
V provozu je to jiné
O práci odborů se nejvíce dozvíte, až když jste uvnitř firmy. Poznáte lidi, které často vídáte jen jako jména v různých hlášeních. A zjistíte, že většina z nich odborářskou práci dělá ve svém volném čase – v dnešní době plné shonu, honbě za penězi i nezájmu udělat něco pro společnou věc! I díky kováckým odborům se Continental Brandýs dnes může pyšnit moderním pracovním prostředím. Zaměstnanci zde naleznou všechno, co potřebují, včetně moderních šaten, kantýny, nových sprch i přestávkového koutu. Nedávno byla přistavěna i nová logistická hala a sklad. Continental se tak dále rozrůstá. V Brandýse lze vidět i razantní nástup Průmyslu 4.0. Robotizace zde zasahuje už téměř do poloviny provozu.
Informace jsou nad zlato
Po celém podniku najdete informace o činnosti odborů. V kantýně, ve výrobních halách i na chodbách jsou nástěnky, které informují o novinkách z odborů, o výhodách členství či chystaných akcích.
Letos odboráři z Brandýsa jeli na návštěvu k německým kolegům v Continentalu Regensburg. Poznatky je inspirovaly pro jednání o ročních odměnách. „Celoroční odměny jsou vždy počítány ze zisku celého Continentalu, tedy všech závodů ve světě. Ovšem stále jsou zde rozdíly v odměnách kupříkladu právě pro Německo a Česko. A to chceme v dohledné době řešit. Není možné, aby odměny byly tak rozdílné,“ říká Mäsiar.
Odboráři umějí žít
Brandýští odboráři nežijí jen prosazováním vyšších mezd a dalších oprávněných požadavků zaměstnanců. Když jsme za nimi byli, právě se chystali na další ze svých četných společných výletů - na prodloužený víkend s pravou slováckou zabijačkou a návštěvou vinného sklepa. „Jedeme na výlet do Radějova u Strážnice. Užijeme si opět spoustu zábavy a hlavně vyčistíme hlavu od pracovního úsilí.“ Součástí firemní kultury se v brandýském Continentalu stal i odborářský ples. Jeho třetí ročník se uskuteční v příštím roce 24. února. Odboráři se věnují i dětem zaměstnanců a pravidelné sportovní dny se již staly tradicí.

Optical Bonding. Jedná se o speciální ochranné sklo na displejích navigací a rádií. Zvyšuje jejjich čitelnost. Práce probíhá za přísných bezpečnostních podmínek. Do místnmosti se nesmí dostat ani smítko prachu.