• Zveřejněno: 09.03.2017
  • Autor: Petr Kolev

Při kolektivním vyjednávání je nejtěžší nalézt kompromis mezi představami odborů a zaměstnanců o výši mezd a reálnými možnostmi firmy. Na základě dlouholetých osobních zkušeností to tvrdí předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné Jan Smolka. Projevilo se to i při vyjednávání kolektivní smlouvy na rok 2017. Sdružení je největší odborovou organizací na území Karlovarského kraje, Zastřešuje celkem tři odborové organizace. V závěru roku 2016 odbory hodnotily, jak se podařilo plnit kolektivní smlouvu a zároveň vyjednávaly smlouvu novou pro rok 2017. HGN se odborového předáka Jana Smolky zeptal, jak hodnocení dopadlo?

Maturitní zkoušku z vyjednávání nové kolektivní smlouvy složili odboroví vyjednavači na výbornou. Vycházeli jsme přitom z předešlých zkušeností. Plánované úkoly roku 2016 firma plnila a tak nic nebránilo tomu, aby byla zaměstnancům vyplacena mimořádná prémie, protože jsme to měli ošetřené v kolektivní smlouvě. Vedením společnosti tak vyplatilo mimořádnou prémii ve výši 126 milionů korun. Pro každého z více než tří tisíc zaměstnanců se tak celoroční výdělek navýšil o 30 416 korun. Po sečtení všech položek dosáhla průměrná mzda zaměstnance v roce 2016 výše 32 500 korun. To znamená, že se oproti roku 2015 průměrná mzda zvýšila o 2,5 procenta oproti dojednaným dvěma procentům. To je vynikající výsledek. Je to vizitka celoroční práce odborů v Sokolovské uhelné, která je největším zaměstnavatelem Karlovarského kraje.
Řekl jste, že se zkušenosti z plnění kolektivní smlouvy využili i při vyjednávání smlouvy na rok 2017. Jak?
Hornické odbory v akciové společnosti Sokolovská uhelná podepsaly s vedením společnosti již 19. prosince novou kolektivní smlouvu. Ta garantuje, že s platností od 1. ledna 2017 dojde k meziročnímu růstu průměrného výdělku o 2,5 procenta a dosáhne výše 30 619 korun na zaměstnance. Máme ošetřeno, že průměrný výdělek může v průběhu roku dále růst, pokud se Sokolovské uhelné podaří překročit ekonomické ukazatele. V tom případě by vedení společnosti, stejně jako v loňském roce, vyplatilo mimořádnou prémii. Když vše půjde podle plánu, podaří se nám zopakovat loňský rok s ještě lepším výsledkem.
Co se vám ještě podařilo pro zaměstnance nasmlouvat?
Prioritou odborů při kolektivním vyjednávání zůstává zachování zaměstnanosti. V regionu s vysokou nezaměstnaností je tato otázka pro lidi obzvlášť citlivá. Stav zaměstnanosti je v SU na rok 2017 plánován na 3095 lidí. Kolektivní smlouva garantuje určitý růst. Dále jsme dojednali, že průměrný výdělek se může zvýšit formou mimořádné prémie za překročení plánovaného hospodaření a to až 2 procenta. Pokud se to podaří jako v loňském roce, mohla by letos průměrná mzda růst až o 3 procenta. To by byl velice dobrý výsledek vzhledem k počtu zaměstnanců a při udržení plné zaměstnanosti. Smlouva garantuje, že ve firmě dochází pouze k přirozeným odchodům lidí, například do starobního důchodu a podobně. Firma se naopak snaží udržet kvalifikované zaměstnance a plánuje nabírat nové lidi, což je kupodivu i v našem regionu problém. Odbory rovněž dojednaly se zaměstnavatelem posílení mzdových tarifů a příplatků za práci o sobotách a nedělích a za noční směny. Součástí kolektivní smlouvy je rovněž sociální fond, na který firma přispěje částkou 24 miliony korun, stejně jako loni. Zaměstnanci Sokolovské uhelné mohou i letos čerpat ze svého osobního účtu finanční prostředky na závodní stravování, rekreaci, rehabilitaci a zdravotnické pomůcky. Této možnosti naši lidé bezezbytku využívají.
Podle výsledků je odborové sdružení velice úspěšné. Oceňují dosažené výsledky i zaměstnanci, kteří zatím stojí mimo odbory?
Obecně se dá říct, že ano. Máme velmi slušnou organizovanost, která dosahuje 80 procent ze stavu zaměstnanosti, což je více než běžné. Celkem máme přes 2,5 tisíce členů. Pokud vím, v jiných těžebních společnostech ta čísla nejsou tak vysoká. Je to hlavně o tom, že rozhodující většina zaměstnanců Sokolovské uhelné vidí v členství v odborech nějaký smysl, určité zázemí a z dlouhodobého pohledu i to, že odbory jsou tady pro zaměstnance. Bohužel máme i zaměstnance, kteří se pouze vezou. S tím se ale nedá nic dělat, proto požitky sjednané v kolektivní smlouvě se vztahují na všechny zaměstnance bez rozdílu, zda jsou či nejsou členy odborů.
Spousta odborové činnosti navíc není na první pohled vidět, lidí o tom nemají informace. Vezměme, kdo loni prosadil dřívější odchody do starobního důchodu pro hlubinné horníky, nebo finanční kompenzace pro propouštěné hlubinné a povrchové horníky? No přece náš Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, jehož je naše odborové sdružení významným členem. Zapomíná se, že právě odbory podpořily manažerský způsob privatizace Sokolovské uhelné do českých rukou a proto jsem přesvědčen, že díky tomu se v Sokolově nedožijeme stavu, který nastal v OKD, nebo problémů, které řeší kolegové na severu Čech kvůli neprolomení územních ekologických limitů. Je to díky otevřené vzájemné komunikaci při řešení každodenních problémů. S vedením firmy jednáme pravidelně, máme ustavené komise, ve kterých jsme přímo zúčastněni a máme tak dostatek informací o dění ve firmě a není problém jednat i mimo stanovené termíny. A zcela běžně řešíme nejen rámcové věci, ale i pracovněprávní vztahy jednotlivých zaměstnanců, insolvenci, půjčky, nebo dokonce rodinné a sociální záležitosti lidí.
Co vzkážete po úspěšném vyjednávání odborářům a zaměstnancům Sokolovské uhelné?

Měli by si vážit skutečnosti, že jsme do nového roku mohli vstoupit bez obav a seznámeni s podmínkami, za kterých budeme společně působit v akciové společnosti. Sokolovská uhelná je stabilní firmou, dosahuje každoročně dobrých hospodářských výsledků, na kterých se významně podílejí naši zaměstnanci. Zaslouží si tedy spravedlivý podíl na těchto úspěších a o to se stará právě naše odborové sdružení.