• Zveřejněno: 05.02.2009

Jak po téměř půl roce hodnotíte působení LBBW na českém trhu? Daří se vám zavádět nové produkty a zvyšovat kvalitu služeb, jak jste tehdy deklaroval v rozhovoru pro Revue Sondy?

LBBW vstoupila na český trh v září 2008, to znamená, že naše nová značka je viditelná jen poslední čtyři měsíce. I za tak krátkou dobu se nám však podařilo uvést na trh řadu pro naše klienty výhodných produktů. A samozřejmě že odborové organizace a jejich členové mohou získat tyto produkty se speciálními podmínkami. Naše aktivity na českém trhu hodnotíme jako úspěšné. Zaznamenali jsme výrazný nárůst u vkladových produktů, stejně tak i zvýšený zájem o naše úvěrové produkty, zejména hypotéky. To proto, že nabízíme jedny z nejnižších úrokových sazeb a jedny z nejlepších podmínek na trhu.
 
Vaše banka se dlouhodobě orientuje na zvýhodněné služby jak individuálním členům odborů, tak celým organizacím. Připravujete pro ně nějaké další rozšíření služeb?
Jak jsem již zmínil výše, dodrželi jsme slib, který LBBW dala, když vstupovala na český trh, a představili jsme mnoho zajímavých produktů včetně zvýhodnění pro odborové organizace a jejich členy. Již několik let stabilně nabízíme speciální podmínky pro odborové organizace na běžných či spořicích účtech s vysokými úroky, nízké poplatky a doplňkové produkty zdarma. Rád bych zde zdůraznil, že i dřívější nabídka pro odbory byla zachována. Banka nyní nabízí plnohodnotnou řadu produktů, které kompletně pokrývají všechny finanční potřeby klienta (vklady, běžné účty, internetové bankovnictví, různé typy úvěrů a další).
 
Vyplácí se vám pozornost, kterou věnujete odborovým organizacím a zaměstnancům?
Od vstupu LBBW na český trh jsme zaznamenali nárůst vkladů přicházející od odborových organizací a také od jejich členů, soukromých osob. Nicméně, a to zejména na straně odborových organizací, nedošlo k plnému využití nabízených výhod a benefitů našich speciálních nabídek. S tímto vývojem nejsme spokojeni. Za poslední tři roky jsme hodně investovali do přípravy speciálních nabídek pro odbory a do propagace a očekáváme, že organizace budou využívat více všechny nabízené výhody.
 
Máte v úmyslu přeorientovat či upravovat svoji činnost a zaměření s ohledem na ekonomickou krizi?
Ne, v tento okamžik neplánujeme žádné změny ve strategických cílech. Chceme pokračovat v lepším využívání použité technologie a stejně tak ve zkvalitňování zákaznického servisu a nabídky produktů.
 
Jak odhadujete vývoj na bankovním trhu, co se týče výše úroků nebo třeba pojištění úvěrů, hypoték apod.?
Úrokové sazby jsou závislé na vývoji a situaci na trhu, a to včetně trhu mezibankovního. Proto je velice složité odhadovat přesně, jakým směrem se budou pohybovat úrokové sazby.
Nicméně, v únoru je očekáváno další snížení 2týdenní sazby Českou národní bankou. Toto bude mít vliv na nabídku úrokových sazeb bank u vkladových produktů. V případě hypotečních úvěrů, z pohledu našich analytiků, můžeme očekávat mírné snížení úrokových sazeb v první polovině roku 2009.
Co se týče úvěrů, očekáváme nárůst poptávky po pojištění schopnosti splácet daný úvěr (pojištění zahrnuje případ úmrtí, trvalé invalidity, pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání).
 
Co si představujete pod pojmem firemní kultura (CSR) v současné době?
Pod pojmem CSR (Corporate Social Responsibility), tak jak jej vnímá naše banka a její vedení, si představujeme dobrovolnou činnost banky, která od nás vyžaduje zahrnout do svých rozhodování vedle ekonomických cílů take cíle sociální, společenské a enviromentální. Pojem firemní kultura je součástí celého konceptu CSR. Firemní kultura je více o prezentaci firmy a jejích zaměstnanců vůči zákazníkům a obchodním partnerům.
 
Využívají zaměstnanci LBBW Bank CZ stejná pravidla pro firemní kulturu jako by měli v Německu? 
LBBW je mezinárodní finanční skupina, která má přesně určena pravidla pro sponzorství a pro oblast CSR, tj. odpovědného chování firmy. Tyto principy plně odpovídají dlouholetým principům odpovědného chování naší banky. Je nutné si uvědomit, že tato banka na trhu působí již od roku 1992 a za tu dobu podpořila řadu čistě charitativních a sociálních projektů, např. dlouhodobě spolupracuje s Kontem Bariéry, s Asociací lidí postižených autismem, finančně podporuje projekty Arcibiskupství olomouckého, veřejně prospěšné společnosti - např. Pomocné tlapky, které vychovávají vodicí psy apod.
 
Zaměstnanci banky jsou našimi „velvyslanci“, proto i na ně se vztahují tato pravidla. Samozřejmostí je recyklování materiálů, které v práci používají, omezení zbytečného tisku na papír souborů, které mají elektronicky, úspora energie a vůbec ohleduplné chování k životnímu prostředí.
 
Které zaměstnanecké benefity se vám osvědčují nejvíce? 

Naši zaměstnanci oceňují zejména kombinaci fixní části mzdy v kombinaci s pohyblivou výkonnostní složkou. Oblíbené jsou stravenky nebo naše vlastní závodní jídelna.

testesondy123