• Zveřejněno: 07.02.2018
  • Autor: Petr Kolev

Klíčem k úspěchu je stabilizace kvalitních zaměstnanců
Jedním z významných institutů evropského pracovního práva jsou Evropské rady zaměstnanců (European Works Council, ve zkratce EWC). Jejich posláním je zajišťovat práva zaměstnanců na informace a konzultace v rámci podnikatelských skupin s působností na území více členských států EU. Členové evropských rad, tedy zástupci zaměstnanců (v našem případě předsedové firemních odborových organizací), jsou tak rozhodujícími činiteli při rozvoji nadnárodních společností. To platí i o EWC nadnárodního koncernu Skanska AB se sídlem ve Švédsku, který patří mezi světové stavební a developerské. V současnosti zaměstnává celkem 40 642 lidí.

 V České republice firma působí již od poloviny devadesátých let. Staví, modernizuje a udržuje budovy a infrastrukturu v zemi. Působí rovněž na Slovensku a součástí Skanska CZ je divize v Maďarsku a Rumunsku – díky tomu tvoří významnou součást koncernu Skanska AB.
To byl i důvod, proč se říjnové dvoudenní zasedání EWC Skanska uskutečnilo v kongresovém sále odborářského hotelu Olšanka v Praze. Odboráři závodů Skanska ze Švédska, Norska, Finska, Velké Británie, Polska, Česka a Slovenska informovali kolegy o vývoji zaměstnanosti, ekonomice a hospodaření a o nových plánech ve svých firmách.
Předseda ČMKOS Josef Středula, který byl hostem jednání, ujistil, že největší odborová centrála v Česku podporuje činnost evropských rad. Ze sociálního dialogu předsedů odborů s managementy firem profitují především zaměstnanci. Seznámil účastníky s úspěšnou kampaní ČMKOS Konec levné práce a vyzdvihl úroveň sociálního dialogu mezi odbory, zaměstnavateli a vládou v Radě hospodářské a sociální dohody. Zdůraznil, že za koaliční vlády Bohuslava Sobotky tripartita fungovala nejlépe za posledních 27 let, a vyslovil přání, aby tomu tak bylo i s příští vládou. Kritizoval, že o směrnici EU Evropský pilíř sociálních práv se jednalo dlouhých dvacet let bez konečného efektu. Vyzval k rozvíjení odborové solidarity a požádal členy EWC, aby ve firmách vyvíjeli tlak na managementy, aby zaměstnancům platily spravedlivé mzdy.
Odboráři čerpají inspiraci i v zahraničí
Šéfem EWC Skanska je Švéd Pär-Olow-Johansson. Je předsedou odborů Skanska ve Švédsku a členem představenstva Skanska AB. „Naším úkolem je při jednání EWC pozorně naslouchat, jak se zaměstnancům v jednotlivých zemích daří. Ve firmě pracuji od roku 1976. Navštěvuji všechny země, kde firma působí. Znám problémy zaměstnanců a odborářů a mohu je přenášet na jednání představenstva nebo při pravidelných konzultacích s personální ředitelkou Skanska. Pokud je něco špatně v některé zemi, tak jednáme o nápravě. Cestou k úspěchu je, aby odboráři spolupracovali a byli tak úspěšnější při obhajování práv zaměstnanců.“
Druhý jednací den EWC v Praze byl vyhrazen vedení společnosti Skanska ČR. Po prezentaci odpovídali i na nepříjemné otázky členů EWC. „Pokud má fungovat firemní kultura, tak s odbory musíme vést otevřený dialog. V české firmě s tím nemáme problémy,“ řekl Sondám výkonný ředitel Skanska ČR Michal Jurka. „S předsedou stavebních odborů Milanem Fišerem komunikujeme otevřeně. Pro mne je takový vztah přínosem. Mám přehled, jak se daří, nebo naopak nedaří zaměstnancům, a můžeme pohotově řešit aktuální problémy. Pokud jde o pražské zasedání EWC, vítám možnost sdílet i zahraniční zkušenosti,“ říká ředitel.
Zaměstnanci jsou akcionáři firmy
Jana Jirušková, vedoucí odboru odměňování a personální administrativy, má přímo v popisu práce vyjednávání s firemními odbory. Informovala Evropskou radu, že Skanska ČR zaměstnává 3913 lidí, z toho 50 procent je v dělnických profesích. „Za období od prvního do devátého měsíce letošního roku se zvýšily mzdy zaměstnanců o 3,7 procenta,“ řekla Sondám. Vedle růstu mezd roste zájem lidí o nefinanční benefity, které jsou zakotvené v tříleté podnikové kolektivní smlouvě platné do roku 2019. Kromě pěti dnů dovolené nad rámec zákona mohou zaměstnanci čerpat další dva dny placeného volna při řešení osobních překážek v práci, čerpat sociální výpomoc, výrazné příplatky za práci přesčas a podobně. „V Česku poskytujeme zaměstnancům další zvýhodněné benefity a programy jako multisport, nabídku Škoda Auto, Diners Club, cestovní pojištění, stomatologické centrum, makro kartu, zvýhodněné nákupy nebo SEOP - to znamená, že zaměstnanci jsou i akcionáři společnosti Skanska. K prioritám příštího roku řadíme plnění podnikové kolektivní smlouvy, získání a udržení mladých talentů ve firmě,“ uzavřela stručný výčet Jirušková.
Větší efektivita EWC by nebyla na škodu…
... tvrdí Petr Dvořák, mistr železničního stavitelství Skanska, který v Radě zastupuje Odborové sdružení železničářů.
„Očekávám, že to, co si na jednání EWC řekneme a na čem se shodneme, bude následně aplikováno i v praxi. V zápisech z jednání ale nenalézám všechny podněty, které na EWC zazněly. Proto by se měl zápis kontrolovat a hodnotit, co se povedlo uplatnit, co ne a proč. Přesto jednání EWC považuji za přínosné. Inspiruje nás, jak v praxi vést kolektivní vyjednávání a vůbec sociální dialog s managementem.“
Zaměstnance ve firmě neudrží přesčasy, ale růst mezd
Hostitel celé akce, předseda Koordinačního odborového orgánu Odborového svazu Stavba ve firmě Skanska ČR Milan Fišer, nám řekl, že jejich Rada se řadí na přední místo v Evropě. Schází se dvakrát ročně - na jaře ve Stockholmu za účasti prezidenta Skanska AB Johana Karlströma. Na jednání zaznívá i kritika. Odborářům se nelíbí, že Česko stále nepřijalo zákon o liniových stavbách. Investoři stavebních zakázek by měli vybírat firmy nejen podle nejnižší nabídnuté ceny, ale především upřednostňovat kvalitu a hodnoty dané společnosti. Za stávající praxe prodělá nejen investor, ale i stát a daňoví poplatníci. „Stát následně vyplácí těžké peníze na opravy nekvalitních staveb, například dálnic. Skanska přijala etický kodex, který jí zakazuje soutěžit o zakázky, jež se dají postavit pouze za nejnižší náklady. Vedení naší firmy v tomto podporujeme,“ říká Milan Fišer.
„V rámci jednání EWC řešíme i další problémy. Například naši zaměstnanci pracují i ve Švédsku. Švédské odbory by chtěly, aby u nich byli odborově organizovaní. To není tak jednoduché: přestože jsou členy našich odborů, nevidí důvod, proč by měli být i ve švédských odborech. Ve Švédsku pobírají slušnou smluvní hodinovou mzdu. Český zaměstnanec má vžito, že pokud neodpracuje hodně přesčasových hodin, pořádně si nevydělá. Ve Švédsku ale zaměstnanci mohou odpracovat pouze hodiny stanovené zákonem, bez přesčasů. To se našim lidem nelíbí a na EWC to řešíme. Švédskou legislativu však změnit nemůžeme. Proto kolektivně vyjednáváme, aby se zaměstnancům pravidelně zvyšovala základní mzda. Letos v Česku a na Slovensku mzdy narostly o 3,7 procenta. S tím nejsme spokojeni i přesto, že pobíráme různé benefity. Vysvětlujeme nadřízeným, že vyšší růst mezd pomůže snížit značnou fluktuaci ve firmě. Talentovaní zaměstnanci i celé pracovní posádky pak nebudou odcházet za lepším výdělkem do jiných firem,“ řekl nám na závěr předseda Fišer.

Česká a slovenská část Evropské rady zaměstnanců. Druhý zprava Petr Dvořák.

Za výmluvnou prezentaci činnosti ČMKOS děkuje Josefu Středulovi předseda EWC Pär-Olow Johanson.