• Zveřejněno: 23.12.2013

Česká pošta je největší zaměstnavatel v republice. Dává práci 33 000 lidí, z nichž je třetina odborově organizována v OS ZPTNS. Vánoční a novoroční období je tady tradičně ve znamení shonu, vypětí a přetížení všech, od zaměstnanců přepravních uzlů a řidičů přes pracovnice na přepážkách a doručovatele až po vedoucí pracovníky. Přesčasy jsou na denním pořádku, aby se vše řádně zvládlo ke všeobecné spokojenosti a občané neměli důvody ke stížnostem na poštovní služby. Pošťačky a pošťáci jsou lidé, z nichž naprostá většina má svou práci ráda a bere ji více za poslání než za zaměstnání. Ale to jim nezabrání, aby dnes neměli čím dál větší starosti. Budou se rušit malé venkovské pobočky, bude se propouštět. Jak vyjdou při současném zdražování se mzdou, která dlouhodobě neroste? Jak se vyrovnají s tvrdými tržními podmínkami, které zavládly také u České pošty?

Vypjatá situace
„Zátěž na zaměstnance České pošty je skutečně vysoká,“ konstatuje předsedkyně OS ZPTNS Jindřiška Petříčková. „Změny podmínek trhu poštovních služeb, ekonomická krize a navíc ztráty pošty kvůli mnoha malým neekonomickým venkovským pobočkám musí management řešit. Rozhodl se aktivity České pošty rozdělit na provoz a obchod. Vzhledem k tomu, že pošta nemá finanční dotace od státu, musí se chovat tržně, aby fungovala. Zvláště když od letošního roku byl poštovní trh liberalizován a do oblasti poštovních služeb pochopitelně vstoupily konkurenční firmy. Přišel čas změn organizace práce a úspor. To pochopí každý soudný člověk a i odbory vnímají ekonomickou nutnost změn. Jde však o to nenechat zaměstnance na holičkách a najít se zaměstnavatelem oboustranně přijatelná řešení, což je nadlidský úkol a velké umění kompromisu.“
Paní předsedkyně dobře ví, o čem hovoří. Více než dvacet let je členkou odborů OS ZPTNS, pracovala pro odborový svaz v oblasti kolektivního vyjednávání, takže byla u zrodu mnoha kolektivních smluv. Z vlastních zkušeností ví, že jen silné odbory jsou silným partnerem při vyjednávání. Proto ji trápí roztříštěnost odborů u České pošty, i když zastupuje nejmohutnější odborovou organizaci. Mimo OS ZPTNS vyvíjejí odborářskou činnost ještě tři čtyři malé odborové organizace, a tak je koordinace společných aktivit při zajišťování efektivního odborářského postupu velmi komplikovaná.
Ve hře je tisícovka poboček
Jedním z aktuálních úkolů OS ZPTNS je v současné době připomínkování návrhu nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb. „Současný počet provozoven České pošty je 3277,“ vysvětluje Jindřiška Petříčková. „Český telekomunikační úřad navrhl nařízením vlády stanovit 2100 provozoven jako minimální počet. K tomuto číslu však úřad provedl pouze jednoduchý výpočet tak, aby byly naplněny parametry příslušné vyhlášky pro zajištění dostupnosti pošt po celé republice. Odůvodnění úřadu však naprosto postrádá jakákoli data, údaje, srovnání nebo analýzy, zda při tak radikálním snížení provozoven bude skutečně občanům zajištěna dostupnost pošt.“
Laik se v tom těžko orientuje, ale jistě si dovedete představit rozladění obyvatel malé obce, kterým zruší poštu. Do města to mají daleko, většinou bez pravidelného autobusového spojení. „Pokud při minimálním povinném počtu 2100 provozoven bude přistoupeno k plošnému uzavření těch nadpočetných, budou tímto krokem ušetřeny náklady České pošty. Ročně stojí ztrátový provoz malých pošt skoro jeden a půl miliardy korun. Na druhé straně je však reálná ztráta stovek pracovních míst, a to zejména v oblastech nejvíce postižených nezaměstnaností. Máme za to, že i tento faktor by měl být při stanovení minimálního počtu provozoven zohledněn,“ říká Petříčková.
Doplňuje ji místopředseda OS ZPTNS Karel Koukal: „Předpokládané sociální dopady navrhované právní úpravy včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména na osoby sociálně slabé a lidi se zdravotním postižením, jsou pro náš odborový svaz nepřijatelné. Nelze opomenout ani fakt, že prostřednictvím pošt jsou občané v kontaktu se státní správou, jsou zde poskytovány služby občanům právě v místech odlehlých a méně dostupných. Omezením počtu provozoven tudíž bude omezen i počet těchto kontaktních míst a služby poskytované státem se opět stanou méně dostupnými a pro občany nekomfortními.“
Jaké vidí představitelé OS ZPTNS východisko? „Doporučujeme v případě, že bude minimální počet provozoven přece jen stanoven na jmenovaných 2100, změnit způsob úhrady tzv. čistých nákladů za plnění povinností univerzální služby uložených České poště zákonem, aby nebylo přistoupeno k plošnému uzavření nadpočetných provozoven. V současné době není možné očekávat, že Česká pošta dokáže stávající počet provozoven zachovat a financovat výhradně ze svých zdrojů, respektive i za pomoci úhrad z kompenzačního fondu.“
Práce pro lidi
Problémů se na zaměstnance České pošty valí víc než dost a situaci jim neusnadňuje ani fakt, že pracují ve státním podniku. Pošta se musí vyrovnat s nařízením EU o liberalizaci poštovního trhu. Nový poštovní zákon mimo jiné ukládá provozovateli univerzálních služeb umožnit ostatním na trhu používat její sítě. Propad výnosů se vedení ČP snaží kompenzovat především snižováním osobních nákladů, tedy hlavně nákladů na mzdy a dalšími úsporami. Již několik let dochází k výraznému snižování počtu zaměstnanců a nezdá se, že by v budoucnu měla být situace lepší. „I v této složité době každoročně jednáme se zaměstnavatelem o pracovních podmínkách zaměstnanců. Kolektivní smlouva je dlouhodobě velmi kvalitní a je v ní sjednáno mnoho výhod nad rámec zákona, jako kratší týdenní pracovní doba, týden dovolené navíc atd. Kolektivní vyjednávání pro rok 2014 nás čeká a už jsme avizovali zaměstnavateli, že nám nejde jen o to zajistit lidem práci, ale také o odpovídající výdělkovou úroveň. Je nutné zachovat i sociální výhody získané za dobu předchozích dvaceti let. Minulých pět let bylo v České poště ve znamení velkých investic do provozů a IT. Přes všechny jmenované náklady jsme v posledních dvou letech úspěšně jednali o zvýšení ročního příjmu zaměstnanců formou mimořádné odměny. Budeme dále jednat o potřebách zaměstnanců, tedy i o zvýšení mezd. To ovšem předpokládá silnou odborovou organizaci a my děláme maximum, abychom jí byli. Také vytrvale oslovujeme kolegy, kteří dosud do odborů nevstoupili. Náš svaz také poskytuje servis a poradenství svým základním organizacím, které působí v oblasti informačních a telekomunikačních technologií. Máme odbory ve společnosti Telefónica, T-Mobile, Vegacom, Huawei a další. I toto odvětví má mnoho problémů a sociální dialog a kolektivní vyjednávání není jednoduché,“ podtrhuje Petříčková.
OS ZPTNS nabízí kvalitní právní servis a poradenství nejen v sociální oblasti. Také svým členům poskytuje finanční pomoc v obtížných životních situacích. Publikuje informační a propagační materiály a již dvacet let vydává časopis PTN ECHO, který členy informuje, radí jim a pomáhá v odborářském a občanském životě. Od letošního roku časopis výrazně změnil „kabát“ a zatraktivnil i svůj obsah. „V každém čísle najdou čtenáři vložené náborové či propagační letáky. Například jeden zájemcům vysvětluje, že OS ZPTNS již řadu let finančně pomáhá svým členům v tíživých životních situacích, jako jsou ztráta domova z důvodu povodní, jiné živelní pohromy, úrazy s trvalými následky a také při úmrtí. V uplynulých deseti letech byly formou jednorázových podpor dohromady vyplaceny téměř čtyři miliony korun,“ poznamenává závěrem předsedkyně odborového svazu.
(Vyšlo v časopise Sondy Revue č. 12/2013) 
 
testesondy123