• Zveřejněno: 15.01.2009

Neztenčila se u vás firemní kultura jen na distribuci stravenek?

Naše společnost působí na českém trhu již čtrnáctým rokem a samozřejmě její aktivita začala v oblasti stravenkových systémů. V posledních letech však úspěšně nabízíme ucelený systém benefitních programů. Nosným prvkem jsou sice stravenky, ale ve stále větší míře jsou poptávány i další benefity. Jedná se o oblast kultury, sportu, cestování, vzdělání, zdravotní péče, ale i adrenalinových zážitků. Je třeba si uvědomit, že stravenky jsou dnes již brány jako standardní výhoda u většiny zaměstnavatelů.
 
Co si vůbec představujete pod pojmem firemní kultura a co z toho uplatňujete?
Z našeho pohledu zahrnuje firemní kultura ucelený soubor nástrojů a vztahů, který každý zaměstnavatel používá v interní komunikaci a motivaci pracovníků. To se projevuje i v pohledu na firmu zvenku. Naše portfolio pokrývá právě nástroje, které může podnik využívat pro motivaci a ocenění svých pracovníků, tj. pro zabezpečení důležité části firemní kultury.
 
Považujete nevyužívané formy nejrůznějších benefitů za plýtvání penězi? Kterým proto dáváte přednost?
Každý zaměstnavatel se snaží mít loajální a motivované pracovníky, kteří dokážou podat odpovídající pracovní výkon. Z našeho pohledu jsou benefity významnou možností, jak efektivně řídit lidské zdroje, to nejcennější, co v každé firmě existuje. Proto i efektivní vynakládání finančních prostředků na tuto aktivitu je velmi důležité. Nevyužíváním benefitů tak firma nejen zbytečně zvyšuje svoje náklady, ale vynakládá je zároveň i málo efektivně. Kromě stravenek jsou poptávány zejména benefity, které slouží k regeneraci a odpočinku. Naše poukázky UNIŠEK PLUS či CADHOC jsou již na trhu velmi dobře známy. Jistě stojí za zvážení, že využíváním všech forem benefitů se ušetří až 35 % mzdových nákladů.
 
Jste schopni navrhnout balíček benefitů zaměřených na určitou skupinu zaměstnanců?
Naše benefitní programy zahrnují opravdu široké spektrum motivačních nástrojů a prostředků k uspokojování potřeb zaměstnanců. Je to především díky velkému množství našich smluvních partnerů, kde mohou zaměstnanci svoje nároky a potřeby realizovat. Z našeho pohledu je důležité zejména nastavení benefitních balíčků tak, aby nebyly pro zaměstnance jen vyjádřením „plošné odměny“ od firmy. Proto jsme schopni podle přání zaměstnavatele nebo i zaměstnanců, na jejichž potřeby se v rámci řízení lidských zdrojů stále více nahlíží, nastavit balíčky skutečně efektivně pro obě strany.
 
Proč jste během loňského roku převzali obchodní aktivitu společnosti Sorbi, která se týkala stravenek a kterou znají klienti především v severních Čechách a na severní Moravě?
Je zcela logické, že v určité fázi vývoje obchodních aktivit dochází ke koncentraci kapitálu a k jeho využití pro zlepšení pozice a konkurenceschopnosti na trhu. Uvedená transakce byla jen vyústěním právě této aktivity s cílem posílit naši pozici v regionech, kde jsme z historických důvodů nebyli dostatečně silní.
 
Jaké jsou vaše výhody z pohledu nabídky benefitů na českém trhu?
Nemohu zde jmenovat všechny výhody naší nabídky, ale chtěl bych zmínit alespoň několik hlavních bodů. Mezi ně patří široké spektrum různých druhů benefitů tvořící ucelený program, který jsme schopni „ušít na míru“ podle přání a potřeb klienta. Dále je to naše flexibilita, neboť disponujeme zároveň i výrobní technologií k tisku poukázek. Velice šikovný a praktický pro uživatele je i systém tzv. šekových knížek, ve kterých je dodáván předem objednaný konkrétní počet poukázek pro zaměstnance. Navíc nabízíme i možnosti potisku jména pracovníka a i krátkého textu podle přání zaměstnavatele. Významné je i snížení administrativy, celková přehlednost a jednoduchost. Kompletní informace získáte na www.seky.cz
 
Co by říkali ve Francii na záměr ministerstva financí ČR odbourat stravenky, přestože je u nás využívá sedm firem z deseti a přes tyto kupony projedí Češi ročně přes 14 miliard korun?
Nemohu samozřejmě hovořit za francouzské Ministerstvo financí, ale vzhledem k tomu, že i ve Francii je stravenkový systém součástí sociální politiky státu, by tento krok neměl zřejmě žádnou naději na projednávání, natož na schválení.
 
Jaké jsou podle vás perspektivy nejrůznějších poukázek, stravenky nevyjímaje?

Myslím si, že i přes současnou ekonomickou situaci je perspektiva benefitů velmi slibná. Právě výhody v daňové oblasti, možnost efektivního cílení na skupiny zaměstnanců i vnímání tohoto systému jako osobního a cíleného vyjádření motivace od zaměstnavatele dává tomuto způsobu ocenění pracovníků dobré vyhlídky do budoucnosti. Neznám totiž žádnou firmu, která by nechtěla efektivně vynakládat svoje mzdové prostředky a zároveň nechtěla být atraktivní pro své zaměstnance.

testesondy123