• Zveřejněno: 19.01.2015

Kurzarbeit by měl podnikům pomoci řešit problémy s vytížeností zaměstnanců. Nemá-li firma krátkodobě zakázky, nevyřeší problém propuštěním zaměstnanců, kterým by musela platit odstupné, a navíc by ji v blízké budoucnosti čekaly další náklady spojené s nabíráním a školením novým pracovníků.

O tom, že nastala doba pro kurzarbeit a pro pobírání státního příspěvku, by měla vláda rozhodovat svým nařízením. V praxi by tak měly úřady práce dostávat žádosti od jednotlivých podniků, o nichž by rozhodovala vláda. Po schválení by záležitost znovu dostal Úřad práce, který by ji vyřídil. O nové podobě kurzarbeitu Sondy hovořily s předsedou ČMKOS Josefem Středulou.
Jak hodnotíte konečný výsledek dlouhodobého úsilí ČMKOS o zavedení kurzarbeitu?
Odbory by měly slavit velké vítězství. Od chvíle, kdy jsme s návrhem na zavedení kurzarbeitu přišli, proběhlo ne několik týdnů či měsíců, ale bohužel několik let. Kdyby bylo možné jej realizovat už tehdy, dnes bychom neměli vysokou nezaměstnanost, protože firmy by nemusely tolik propouštět. To je prokazatelné. Odbory svým návrhem předešly všem těm ekonomickým problémům, které jsme tady bohužel museli bez tohoto nástroje prožít. Druhá věc je, jak se zachovali v poslední fázi někteří zaměstnavatelé. Ve finále požadovali podporu jen sami sobě a ne zaměstnancům. Pokud by kurzarbeit měl vypadat podle jejich představ, bylo by pro zaměstnance výhodnější ponechat stávající právní úpravu, která je obsažena v § 209 zákoníku práce. Ani jednání s vládou nebylo jednoduché, ale nakonec kurzarbeit schválila a my to vítáme. Vyhráno však ještě není. Před námi je příprava legislativně-technického znění k projednání v Poslanecké sněmovně. Důležité bude i vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  
Vedení Svazu průmyslu a dopravy přesto tvrdí, že nová podoba kurzarbeitu není dostatečně motivující pro udržení pracovních míst v podnicích. Bude o kurzarbeit ve firmách skutečně zájem?
Svaz průmyslu míří proti zájmu podnikatelů, jde mu jen o zájmy majitelů firem. Je to ostudné a nerad bych to dál rozváděl. Jsem rád za stávající podobu kurzarbeitu, kdy by zaměstnanci měli dostat 70 procent mzdy, i když ČMKOS požadovala 90procentní zajištění. Ale konkrétně Svaz průmyslu neměl zájem o zaměstnance, ale pouze o své zisky, kdy zaměstnanci měli přijít o 40 procent svého příjmu, a to bylo pro ČMKOS naprosto neakceptovatelné. Vyjádření představitelů svazu k tomuto tématu beru, diplomaticky vyjádřeno, s velkou rezervou. 
O první podobu kurzarbeitu ale zájem firem nebyl...
Kurzarberit prosazený bývalým ministrem práce Drábkem jsme kritizovali, protože byl financován z evropských prostředků v podobě projektů z jednotlivých operačních programů. A administrativa s tím spojená byla tak složitá, že podniky, i když ty peníze potřebovaly, ztratily motivaci o příspěvek požádat. Z tohoto pohledu chápu, že ten nástroj využíván nebyl. ČMKOS vždy tvrdila, že by kurzarbeit měl být financován z národních zdrojů.
Jak budou v nové podobě kurzarbeitu fungovat odbory?
To bude jasné teprve tehdy, až bude předložen návrh legislativního textu. Moje osobní doporučení v této chvíli je, nejdřív zvažovat využití zmiňovaného § 209 zákoníku práce. Ve firmách, kde působí odborové organizace, doporučuji dohodnout se na lepších podmínkách, třeba i na 90 procentech. Vláda bude posuzovat každou žádost individuálně a my se do tohoto procesu zapojíme. Na odborové straně bude možnost udělat vše proto, aby zaměstnanci dostali více než jen současných 70 procent mzdy, které považuji za minimální částku. V krizových situacích by se ta suma měla blížit stu procentům a nikdo by netratil. Zachování pracovních míst pomůže zaměstnavateli, státu a k zachování spotřebních návyků zaměstnanců, což povede k zachování zaměstnanosti ve službách.
V sousedním Německu kurzarbeit s velkým úspěchem využívají již mnoho let. Pokud tam nedojde k dohodě mezi zaměstnavatelem a odbory, nemůže firma žádat o kurzarbeit. Tak by to být mělo i u nás. Pokud ve firmě odborová organizace působí a zaměstnavatel se s odbory nedohodne na podmínkách zavedení kurzarbeitu, neměla by to vláda akceptovat. Budeme o tom jednat na i na tripartitě. Jsem rád, že Sobotkova vláda přistupuje k názorům a návrhům ČMKOS velmi seriózně a vstřícně.
testesondy123