• Zveřejněno: 25.10.2019
  • Autor: REINER HOFFMANN, HUBERT WEIGER
 
Výzvy současnosti – nový pohled
 
Zaměstnanost a životní prostředí jdou ruku v ruce
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB – Německá odborová konfederace) a Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND – Svaz pro životní prostředí a ochranu přírody Německo) se již řadu let zasazují o sociálně-ekologickou transformaci. Konstatujeme, že se způsob, jakým hospodaříme a jak chápeme blahobyt a růst, musí zásadně změnit.
 
U příležitosti našeho Transformačního kongresu v roce 2012 jsme se této otázce již společně věnovali. Od té doby se tlak na to konat v důsledku klimatické změny, digitalizace, přesunu uprchlíků, obchodních sporů a vzestupu pravicově populistických a extremistických hnutí enormně zvýšil. Postavit se těmto výzvám, k tomu je třeba odvážná politika, která poskytuje odpovědi, řeší problémy, ale vyvíjí také vize budoucnosti a dokáže pro ně nadchnout většinu. Trhům každopádně utváření budoucnosti přenechat nelze. A to proto, že přiostření ekologické krize a sociálních konfliktů o prostředky mají společný původ: politiku, která staví zájem na zisku nad zájmy pracujících, spotřebitelů a spotřebitelek a životního prostředí. Těsné ekonomické propojení členských zemí EU si přitom vynucuje hledat na ekologickou krizi a sociální problémy nejen národní, nýbrž evropská řešení. Evropská unie pro nás přestavuje šanci najít v globalizovaném světě svébytnou, emancipatorní cestu k sociálně-ekologické proměně.
 
Sociálně-ekologická přestavba
BUND a DGB se zasazují o zásadní změnu v přemýšlení o hospodářské politice. Její cíl může z našeho pohledu být jedině utváření sociálně-ekologické přestavby naší společnosti. Místo stavění ekologických a sociálních otázek proti sobě je na čase zacílit náš hospodářský systém tak, aby byla všude v EU dobrá práce za stejnou mzdu, a přitom nebyly překračovány planetární hranice.
Z toho všeho vyvozujeme potřebu dialogu mezi BUND a DGB k vypracování detailních požadavků na sociálně-ekologickou přestavbu naší ekonomiky. Vyzýváme lidi se zájmem o životní prostředí a zaměstnané k dialogu a zintenzivnění kontaktů. Otázky životního prostředí je třeba spojit s otázkami přerozdělování příjmů a majetku, ale také otázkami společenské moci a nerovného rozdělení vlivu a možností utvářet dění. Musíme se dát do hledání sociálních a technických inovací pro budoucnost. Sdílíme vizi dobrého života pro všechny. Bereme klimatické cíle velmi vážně a jsme si vědomi toho, jak masivní bude strukturální změna z nich vyplývající – změna pro tvorbu přidané hodnoty, životní prostředí, stejně jako pro individuální životy a konzum. Víme o konfliktech, které jsou s tím spojené, a chceme přispět k jejich řešení. Jde nám o férové vypořádání zájmů, které může koneckonců přispět k posílení demokracie a participace. Budeme vést diskuzi o nových formách udržitelného blahobytu, který by dostával jednak zachování přírodních podmínek života, stejně tak jako ambici spravedlivé strukturální změny a vysoké životní úrovně.
 
Nutné jsou masivní investice státu
Vyrovnávání těchto zájmů a hledání nových forem hospodaření je vedle ostatního také finanční výzva, která si vyžádá vysoké sumy veřejných prostředků, pokud se má ekologická změna vydařit, aniž by vedla k sociálním problémům a vzniku regionů, které by si pohoršily. Politika, která sází pouze na „trh“, takové vyrovnávání různých zájmů nezvládne zorganizovat. Proto chceme zlepšit akceschopnost a příjmovou situaci státu. Důrazně se zasazujeme o rozsáhlý sociálně-ekologický investiční plán. Masivní investice do energetické sanace budov, železniční tratě, alternativních zdrojů energie a ochrany přírody mohou významně pomoci k ochraně klimatu.
Že se hluboká strukturální změna dá při dostatečném financování a dobrém politickém řízení zvládnout, dokázali všichni zúčastnění již na příkladu Porúří nebo Sárska. Spolu s ekologickými spolky a odbory vytvořená preventivní strukturální politika může dát „jistotu uprostřed změny“, zároveň zajistit skrze aktivní a ekologickou průmyslovou politiku dobrou práci a prostřednictvím větší decentralizovanosti vyšší odolnost naší ekonomiky. Protože navzdory všem nejistotám a nebezpečí ve spojitosti s přestavbou našich průmyslových odvětví nám tato změna nabízí také velkou šanci zajistit mobilizací investic v ekologických mezích Země udržitelný blahobyt a více spravedlnosti.  
Příspěvek vyšel v červenci 2019 na debatním portálu německých odborů Gegenblende.
 
Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 10/2019. 
Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy