• Zveřejněno: 20.11.2008

 

Hodit však veškerou odpovědnost za otrockou práci v jedenadvacátém století šmahem na všechny zaměstnavatelské agentury by bylo nemístným a neodpustitelným zjednodušením situace, která v České republice krystalizuje od října roku 2004, kdy agentury dostaly posvěcení novelou zákoníku práce.
Agenturní zaměstnávání se uplatňuje v době rodičovské dovolené, onemocnění i při momentálním nedostatku vlastních pracovníků. Zaměstnavatelé podle průzkumu Work Place Survey 2006 uvádějí čtyři hlavní důvody pro využívání agenturního zaměstnávání (viz tabulka), které vedly k tomu, že v letech 2004 a 2005 se zvýšilo o 150 procent. Tato obliba nebyla však často diktována využíváním služeb nedostatkových odborníků na základě živnostenského oprávnění či outsourcingu (najmutím činnosti) služeb, ale promyšleným zneužíváním nerovnoměrného postavení zahraničních pracovníků s cílem co nejvíce snížit firemní náklady.
 

Zkušenosti ze Škody Auto

V roce 2006 na tuto odvrácenou stránku agenturního zaměstnávání upozornily Sondy. Protože se v tomto směru nic podstatného nezměnilo, můžeme klidně zopakovat zkušenost Jaroslava Povšíka, předsedy odborů OS KOVO ve Škodě Auto, a. s., Mladá Boleslav. Na otázku „V čem je agenturní zaměstnávání nevýhodné a pro odbory nebezpečné?“ kromě jiného uvedl: „Z mého pohledu jde o agresivní systém zaměstnávání, který pracovníky diskriminuje, praktiky agentur jsou často i ponižující. Lidé například u nás nemají ani jméno, člověk pracující ve Škodě přes agenturu je pouhé číslo. Pracují běžně 16 hodin denně, agentura proto vybírá jen velmi mladé, silné a zdravé jedince. Praktiky, které agentury používají, jsou velmi podivné. Například jedna agentura sváží zaměstnance různě ubytované v okolních vesnicích, často v nedůstojných podmínkách. Pak se stane, že marně čekají na autobus, a ten pro ně najednou nepřijede. Zaměstnanci nepřijdou na směnu, což je okamžitě kvalifikováno jako hrubé porušení pracovní kázně, jsou ihned propuštěni, samozřejmě bez nároku na odstupné. I takto se lze snadno zbavit lidí. Když se náhodou někdo ozve, že se nemohl dostavit, protože autobus nečekaně nepřijel, agentura pohotově argumentuje, že dovoz do zaměstnání neměli dotyční v pracovní smlouvě. Zákon neomezuje, kolik musí mít firma kmenových a kolik může mít tzv. vypůjčených zaměstnanců. Takže je teoreticky možné takto zaměstnávat většinu personálu.“
Pro dokreslení: ve Škodě Auto pracuje prostřednictvím nejrůznějších personálních agentur přes 3500 tzv. vypůjčených zaměstnanců.
 

Ombudsman se zlobí

Názor řečený před dvěma lety k nám nyní promlouvá s ještě větší naléhavostí, neboť číše trpělivosti přetekla. Loni na podzim napsal polský deník Gazeta Wyborcza, že několik stovek polských dělníků ve Škodovce pracuje i žije jako otroci. Vedení automobilky to odmítlo s tím, že podmínky personálních agentur přísně kontroluje.
O této přísnosti lze však pochybovat, neboť ze zprávy veřejného ochránce práv Otakara Motejla pro poslance vyplynulo, že „inspektorát zjistil rozsáhlé pochybení agentury spočívající v nedodržování povinností zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než byly podmínky srovnatelného stálého zaměstnance“, citoval ombudsmana server Aktuálně.cz.
„V tuto chvíli nemáme bližší informace o uvedených zjištěních inspekce. Personální agentury, s nimiž při najímání zaměstnanců spolupracujeme, musejí postupovat v souladu se zákoníkem práce. V případě, že by se prokázalo, že agentura pochybila, vyvodíme z toho patřičné důsledky,“ komentoval situaci Jaroslav Černý, mluvčí Škody Auto.
Týdeník Škodovácký odborář upozornil na podezření, že některé agentury využívají jazykových a kulturních bariér i jisté odevzdanosti lidí v cizím prostředí. Proto odbory zřídily poradenské středisko v areálu automobilky, které již řešilo několik případů diskriminace. Ta se sice těžko dokazuje, ale to neznamená, že by poškození neměli poradenské středisko navštívit. Anonymita je zaručena.
 

Pracovní agentura je výborný byznys

Vietnamec si musí připravit 13 000 dolarů a Mongol 1500 dolarů, aby se dostal přes agenturu do ČR, kde v montovně dělá 15 hodin denně, aby na ruku dostal pár tisíc korun. Agentura, která firmě prodává jeho práci, si z jeho platu strhává za ubytování v pokoji se sedmi spolubydlícími 7500 Kč. „Výplata takovému ubožákovi stačí tak tak na přežití. A když onemocní nebo se mu kvůli nepozornosti pramenící z chronické únavy stane úraz, je vyřízený,“ uvádí článek Jak se u nás vyrábějí otroci ze serveru www.lidovky.cz.
A tak se nedivme, že na plzeňských Borských polích, v největší průmyslové zóně v zemi, je zaměstnáno 5000 Čechů a na každého připadají tři cizinci pracujícící legálně. Kromě toho je podle Hospodářské komory v Plzni dalších 17 000 ilegálních pracovníků. V jiných průmyslových zónách v ČR je to podobné, protože založit si pracovní agenturu je snadné, navíc chybí jakákoliv kontrola. Výsledkem je, že žádné agentuře nebyla - a že jich je požehnaně - odebrána licence!

„V praxi se vyskytují i případy, kdy si zaměstnavatelé zakládají agenturu kvůli úsporám mzdových nákladů, zejména za neproplácení přesčasů. Dopoledne člověk pracuje jako zaměstnanec pro svého zaměstnavatele a odpoledne jako agenturní pracovník uživatele,“ upozornil Revue Sondy na další absurditu předseda ČMKOS Milan Štěch. Zároveň zdůraznil, že rozbor problematiky agenturního zaměstnávání v ČR a návrh změn byl zpracován na konci roku 2007. Od té doby se nic nedělo, kromě toho, že nekalé praktiky pracovních agentur se prohlubují a agentur přibývá - je jich už 2400. Je to jen kvůli tomu, že ruka ruku myje, aby firemní (ne)kultura mohla nebývale kvést, nebo že cizinci nejsou u nás voliči a pro zainteresované tudíž ani lidi?

testesondy123