• Zveřejněno: 07.07.2019
  • Autor: Evžen Staněk
 
Mladí lesáci si v soutěži poměřili své znalosti
 
Střední lesnická škola ve Žluticích na Karlovarsku ožila v měsíci dubnu nezvyklým ruchem – konalo se zde celonárodní kolo prvního ročníku soutěže Bezpečné dny v práci, kterou vyhlásil a organizoval Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice za podpory sponzorů z řad zaměstnavatelů, zaměstnavatelských svazů, Ministerstva zemědělství ČR, státního podniku Lesy České republiky a dalších.
 
„Soutěž považujeme za jeden ze způsobů, jak vštípit žákům základní principy bezpečné práce v lese již během studia,“ vysvětlila Jaroslava Nestěrová, předsedkyně odborového svazu DLV. „Chceme tak aktivně přispívat k posílení trhu práce o nové kvalifikované lesníky. Je jich velmi zapotřebí, a to i s ohledem na současnou rozsáhlou kůrovcovou kalamitu,“ dodala. Dalšími cíli akce jsou formovat pozitivní vztah žáků k tělesnému a duševnímu zdraví, objasňovat význam péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci z humánního, etického i ekonomického hlediska a v neposlední řadě připravit je na již zmíněný bezpečný výkon budoucího povolání.
 
Vlastní soutěž byla zaměřena zejména na ověření teoretických a praktických vědomostí z oblasti BOZP a poskytování předlékařské první pomoci. Zúčastnit se jí mohly odborné lesnické školy nebo učiliště stejného zaměření z celé republiky. Proběhla ve dvou fázích: nejdříve se v měsíci březnu na školách a učilištích konalo tzv. místní kolo, ze kterého se nominovala družstva a jednotlivci do celonárodního kola ve Žluticích. Do finále se nakonec probojovala čtyři družstva po třech žácích a jeden individuální člen – celkem tedy 13 soutěžících ze tří středních škol a učilišť.
 
Stupně vítězů
 
Kategorie družstva
·         První místo: družstvo ze SLŠ Žlutice složené ze žáků 3. ročníku oboru Lesnictví – Michael Golc, Jiří Karnoll a Vojtěch Janda.
·         Druhé místo: družstvo ze SLŠ Žlutice složené ze žáků 3. ročníku oboru Lesnictví – Tereza Pekarčíková, Lenka Schwarzová a Jiří Moucha.
·         Třetí místo: družstvo ze SLŠ a SOU Křivoklát Písky ve složení Jakub Císař, Vojta Přibyl a Vladislav Vrabec.
 
Kategorie jednotlivci
·         První místo: žákyně SLŠ Žlutice Tereza Pekarčíková.
·         Druhé místo: žák ze SOŠ lesnické a strojírenské Šternberk Michal Valík.
·         Třetí místo: žák SLŠ Žlutice Vojtěch Janda.
 
Záštitu nad Bezpečnými dny v práci převzali ministr zemědělství Miroslav Toman a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
 
Vyšlo v magazínu Sondy REVUE č. 7/2019