• Zveřejněno: 17.11.2018
  • Autor: Josef Středula

Josef Středula

Komentář

Národní rozpočtová rada (NRR) zveřejnila svou Zprávu o dlouhodobé udržitelnosti českých veřejných financí. Vzhledem k tomu, že se jedná o první zásadní dokument tohoto nově zřízeného nezávislého orgánu dohledu, očekávala ČMKOS se zájmem jeho výsledek. Vznik a fungování NRR vnímáme jako šanci pro formulaci silného, odborně kvalifikovaného, nezávislého názoru na veřejné finance.

Bohužel první dokument očekávání ČMKOS zklamal. Po odborné stránce je zřejmé, že k němu neproběhla žádná odborná oponentní diskuze. Jeho zveřejnění zbytečně vyděsilo veřejnost. NRR dospěla k závěru, že za padesát let bude náš důchodový systém neudržitelný a neufinancovatelný. Makroekonomové ČMKOS k projekci NRR zaujali stanovisko a kromě jiného dokazují, že padesátiletý horizont je příliš dlouhý, aby mohl poskytnout relevantní informace. V takto dlouhých obdobích dochází velmi často ke změnám trendů a vývoje jako takového. Bylo by velmi zajímavé např. porovnat prognózy vývoje Československé socialistické republiky z 60. let minulého století po uplynutí padesáti let, kdy republika není ani socialistická, ani československá...

Jsme si vědomi složitosti a podmíněnosti dlouhodobých úvah a výhrady neuvádíme proto, abychom předložený materiál lacině shazovali. Ale chceme upozornit českou veřejnost, že tyto výrazně podmíněné projekce v žádném případě neopravňují ke strašení našich občanů vývojem Řecka. Pokud by se rozpočtová politika soustředila na vytváření dlouhodobých přebytků, jak NRR doporučuje v uvedeném rozsahu v padesátiletém horizontu, znamenalo by to výrazné omezení veřejné poptávky a samozřejmě zastavení či dokonce pokles ekonomického růstu. Dobře míněná projekce NRR spíše věci uškodila, než prospěla. Věřím, že příští prognózy už budou realističtější.

Článek najdete i v magazínu Sondy Revue č. 11/2018. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy