• Zveřejněno: 26.11.2019
Videa vyprávějí o práci a cílech ILO i ČMKOS
 
Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, zkratka ILO) usiluje již více než 100 let o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv. Je blízkým partnerem ČMKOS – společně prosazují lepší podmínky pro lidi práce a mezinárodní standardy pro jejich ochranu. Byla založena v roce 1919 ve Versailles jako stálá součást tehdejší Společnosti národů. V současnosti má 187 členských států.
 
U příležitosti stého výročí existence bylo zhotoveno několik videí o dlouhodobém působení ILO a o její spolupráci s ČMKOS. Níže můžete zhlédnou tři videa na následující popsaná témata: 
 

ILO spolupracuje se stovkami odborových a humanitárních organizací po celém světě. Iniciovala desítky mezinárodně uznávaných úmluv a rezolucí. Je blízkým partnerem ČMKOS.

ILO Za právo na odpočinek a dovolenou, proti nadměrné intenzifikaci práce. Spokojený a odpočatý zaměstnanec je nejlepší investice. Rok 2018: v Čechách odpracoval zaměstnanec průměru 1776 hodin, v Německu 1365 hodin. ČMKOS prosazuje kratší pracovní týden a pětitýdenní dovolenou.

ILO - Za kvalitní práci stejnou odměnu. A to nejen pro ženy v porovnání s muži, ale i pro Čechy v porovnání s Němci či Rakušany. Průměrný rozdíl mezi platy mužů a žen: EU - Muži 100 procent, ženy 84 procent. ČR – Muži 100 procent, ženy 78,9procent. Za rovnost v odměňování bojují ILO i ČMKOS.

Videa byla natočena v rámci Projektu ČMKOS 2019, § 320a ZP I -  Odbory, intenzifikace práce a mezinárodní standardy práce

Video: Důsledky Intenzifikace práce

(Naleznete na You Tube na adrese: https://youtu.be/hvdNqltzkvs)

Nebo klikněte na obrázek níže, je aktivní.

 
 
Video: Za kvalitní práci dobrá odměna
 
(Naleznete na You Tube na adrese: https://youtu.be/-xwvtLBBBZY)
 
Nebo klikněte na obrázek níže, je aktivní.
Video:
100 let Mezinárodní organizace práce